Studenci mogą starać się o stypendia wspófinansowane przez Deloitte

Ruszył nabór do VI edycji Stypendium im. Lesława A. Pagi. Program Fundacji 2065 im. Lesława A. Pagi wspiera realizację innowacyjnych projektów edukacyjnych i naukowo-badawczych z zakresu ekonomii, prawa gospodarczego oraz rynków kapitałowych. Mogą brać w nim udział studenci z całego kraju oraz absolwenci (do 35. roku życia). Jednym z partnerów programu po raz kolejny jest firma doradcza Deloitte.

Swoje projekty mogą zgłaszać koła naukowe, stowarzyszenia akademickie, organizacje studenckie, a także nieformalne grupy (od trzech do sześciu osób). Łączna pula grantów w tej edycji wynosi 50 tys. zł. Rekrutacja trwa do 20 listopada 2012 r., a wyniki prac Kapituły przyznającej stypendia zostaną ogłoszone 17 grudnia br. Priorytetowo będą traktowane projekty, które będą miały charakter cykliczny, międzynarodowy, a także te które będą w stanie pozyskać dodatkowe finansowanie z innych źródeł.

Podczas poprzedniej edycji wyróżniono dziewięć projektów, w ramach których zrealizowano konferencje naukowe, warsztaty, szkolenia, badania naukowe, a także innowacyjny projekt utworzenia bibliotek ekonomicznych.

Długofalowym celem Stypendium, oprócz wspierania cennych inicjatyw studenckich, jest wzmocnienie kapitału społecznego Polaków oraz wpieranie ich rozwoju intelektualnego.

„Było dla nas oczywiste, że firma Deloitte po raz kolejny zaangażuje się w program stypendialny Fundacji. Wyszukiwanie i promowanie liderów oraz talentów wśród młodych ludzi, którzy jednocześnie umieją pracować w zespole, jest priorytetem naszej działalności” – powiedział Marek Metrycki, Partner Zarządzający Deloitte w Polsce.

Szczegółowe informacje: www.paga.org.pl/stypendium

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu