Przejdź do treści

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej chroni przed poważnymi kosztami

Solidne ubezpieczenie to niezbędna inwestycja dla każdego przedsiębiorcy, nawet prowadzącego niewielką firmę. Zawierając umowę musi on jednak dokładnie przemyśleć w konsultacji z pośrednikiem ubezpieczeniowym jak skalkulować sumę gwarancyjną, aby w momencie powstania szkody pokryła jej skutki.

Decydując się na ubezpieczenie należy pamiętać, ze ważna jest zarówno polisa chroniąca od skutków pożaru czy kradzieży, jak i umowa ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej.

Jak podaje Główny Urząd Statystyczny tylko w I półroczu 2012 roku wydarzyło się w Polsce aż 40171 wypadków w pracy. Od najdrobniejszych jak poślizgnięcia, których skutkiem były niewielkie urazy, po bardzo poważne wymagające długiej hospitalizacji i rehabilitacji. W dużej części tych przypadków winę za zdarzenie można przypisać przedsiębiorcy, który musi się liczyć z odpowiedzialnością za zdarzenie i poniesieniem kosztów. Polisa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej ochroni interes majątkowy przedsiębiorcy i umożliwi pokrycie kosztów.

Najczęściej spotykany zakres ubezpieczenia OC obejmuje odpowiedzialność cywilną osób objętych ubezpieczeniem za szkody w mieniu lub na osobie wyrządzone osobom trzecim w związku z: posiadaniem i użytkowaniem nieruchomości oraz maszyn, urządzeń i instalacji wszelkiego typu, prowadzeniem działalności gospodarczej, cz też wprowadzeniem rzeczy do obrotu.

– Odpowiedzialność cywilną za zachowanie, wskutek którego powstała szkoda ponosi każdy, niezależnie od tego, czy jest to osoba prawna czy fizyczna – mówi Jacek Chojnacki, menadżer produktów dla Podmiotów Gospodarczych Concordia Ubezpieczenia – Każdy więc powinien być tego świadomy i odpowiednio się ubezpieczyć. Przedsiębiorca ma możliwość ochrony majątku firmy przed konsekwencjami wynikającymi z wyrządzenia szkody osobie trzeciej. Ochrona ubezpieczeniowa pokryje bowiem zobowiązania w stosunku do osoby poszkodowanej, które w innym przypadku obciążałyby majątek Ubezpieczonego.

Ubezpieczenie OC pracodawcy jest ważnym elementem ubezpieczenia przedsiębiorstwa nie tylko, kiedy w firmie odbywa się produkcja i o wypadek jest tam znacznie łatwiej, ale także w biurze, gdzie pracownik może doznać porażenia prądem, wskutek źle zamontowanego kontaktu, czy też potknąć się o kable między biurkami i przewrócić się doznając urazu. Za bezpieczeństwo na stanowisku pracy odpowiada pracodawca. Ubezpieczenie OC chroni przed szkodami wyrządzonymi osobom trzecim, nie tylko pracownikom, np. zimą, kiedy ktoś poślizgnie się na chodniku przed firmą.

Trzeba mieć na uwadze także to, że orzecznictwo sądów jest zaostrzane w przypadkach odpowiedzialności właścicieli firm w razie wypadków. Kilka lat temu wystarczyło, zadbanie o odśnieżenie terenu przed firmą, czy sklepem. Obecnie, kiedy sprawa trafia do sądu, odśnieżenie terenu rano może być uznane za brak należytej dbałości o bezpieczeństwo. Zgodnie z niektórymi orzeczeniami, nawet jeżeli śnieg pada stale, należy zadbać o to, żeby go uprzątnąć, a śliską nawierzchnię posypać.

Należy także bardzo dobrze przemyśleć, na jaką sumę gwarancyjną powinna zostać zawarta umowa ubezpieczenia OC, dokładnie analizując ryzyko, czyli jakie wypadki mogą wydarzyć się w firmie, czy przed nią i ile pieniędzy potrzeba na ich pokrycie.

– Ubezpieczenia nie należy oceniać wyłącznie wg składki. Częstym błędem jest zawieranie umowy ubezpieczenia z najniższą sumą gwarancyjną. Obecnie 100 tysięcy złotych jako suma gwarancyjna ubezpieczenia dla osoby, która prowadzi działalność gospodarczą, to jest stanowczo za niska kalkulacja – mówi Jacek Chojnacki. – Wyobraźmy sobie sytuację, która może wydarzyć się wszędzie i każdemu. Przyjeżdża Klient, który parkuje samochód wart ok. 200 tysięcy pod budynkiem firmy. Na auto spada dachówka, rynna, gałąź. A gdyby jeszcze w pojeździe znajdowała się czekająca osoba, która zostałaby zraniona, to 100 tysięcy, chociaż jest kwotą niemałą może nie wystarczyć na pokrycie szkód.

– Ubezpieczenie OC działa w dwie strony. Z jednej, chroni osoby trzecie, a z drugiej ubezpieczenie OC kontraktowe chroni interes kontrahentów danego przedsiębiorcy – mówi Jacek Chojnacki, menadżer produktów dla Podmiotów Gospodarczych Concordia Ubezpieczenia. – Ten zakres powinien zainteresować szczególnie firmy usługowe, które podczas swojej działalności są narażone na ryzyka zdarzeń i szkód wyrządzonych osobom trzecim, np. zerwanie kabla lub uszkodzenie gazociągu podczas prac ziemnych, oraz własnym klientom, np. nieterminowa lub niewłaściwa realizacja zleconych prac. To wszystko objęte jest ubezpieczeniem OC: deliktowym (szkody wyrządzone osobom trzecim) i kontraktowym (nieterminowe lub niewłaściwe wykonanie prac). Do każdego ubezpieczenia OC warto włączyć ochronę za szkody wyrządzone pracownikom wskutek wypadków w pracy.

Warto także pomyśleć o ubezpieczeniu OC w życiu prywatnym. Szkodę można wyrządzić także będąc poza firmą np. robiąc zakupy, potrącając kogoś wózkiem z zakupami, czy zarysowując nim samochód.

– Ubezpieczeniem OC w życiu prywatnym objęci są wszyscy mieszkający w gospodarstwie domowym,– mówi Jacek Chojnacki. – Ubezpieczenie OC działalności zawarte na firmę nie będzie działać w życiu prywatnym i odwrotnie. By czuć się bezpiecznie, warto mieć jedno i drugie,.

 

1 Concordia Ubezpieczenia, Jacek ChojnackiConcordia Ubezpieczenia obecna jest na polskim rynku od 1997 roku. W tym czasie zdobyliśmy zaufanie wielu Klientów i Partnerów, rozwinęliśmy sieć sprzedaży, nawiązaliśmy współpracę z ponad 450 Bankami. Obecnie posiadamy 12 Oddziałów, prawie 40 Przedstawicielstw i Agencji Generalnych oraz współpracujemy z 2000 Pośrednikami w całej Polsce.

Na rynku wyróżnia nas solidna likwidacja szkód i produkty ubezpieczeniowe dostosowane do potrzeb naszych Klientów. Coraz częściej sięgamy po nowe rozwiązania technologiczne, takie jak System Obsługi Sprzedaży Rubinet, który pozwala naszym Pośrednikom na szybką i sprawną obsługę Klientów. Konkurujemy jakością tworząc przyjazne i unikalne na tle rynku oferty dla Klientów indywidualnych, Przedsiębiorców i Rolników – mieszkańców miast, średnich i małych miejscowości.

Potwierdzeniem zaufania Klientów, wysokiej jakości produktów i usług jest przyznanie Concordia Ubezpieczenia licznych nagród i certyfikatów, m.in. za pakiet ubezpieczeń dla rolnictwa – „Concordia Agro” certyfikatu jakości „Najlepsze w Polsce” w Konsumenckim Konkursie Jakości. Potencjał w zakresie jakości likwidacji szkód dostrzegła w 2010 roku Gazeta Bankowa i przyznała Concordia IV miejsce w rankingu Firm Ubezpieczeniowych, a rok 2011 przyniósł nagrodę w konkursie Najwyższa Jakość QI dla ubezpieczenia „Życie Plus” premiującego profilaktykę zdrowotną.

Concordia Ubezpieczenia tworzą Concordia Polska TUW specjalizujące się w ubezpieczeniach majątkowych oraz WTUŻiR Concordia Capital S.A., które w swojej ofercie posiada ubezpieczenia na życie.

O solidności w biznesie świadczą dane dotyczące reklamacji i likwidacji szkód. W 2010 roku z 30 236 zlikwidowanych szkód w obu spółkach, jedynie 17 Klientów złożyło skargę do Rzecznika Ubezpieczonych: 14 skarg dotyczyło szkód majątkowych, co stanowiło 0,13% ogólnej liczby skarg zgłoszonych do Rzecznika Ubezpieczonych, a 3 dotyczyły ubezpieczeń na życie (0,18%).

Na progu 2011 roku Concordia zmieniła logotyp, który stał się jeszcze lepszą ilustracją cech, które nas charakteryzują: solidności, stabilności i nowoczesności. Zmieniliśmy nazwę marketingową, aby była krótsza i łatwiejsza do zapamiętania. Nie zmieniliśmy hasła oddającego ducha naszej działalności, które teraz brzmi jeszcze pełniej: Concordia Ubezpieczenia. Solidne Ubezpieczenia.