Przejdź do treści

Wspólny projekt EMC i NCSA: bezpłatny internetowy kalkulator zagrożenia bezpieczeństwa sieciowego

Młodzi ludzie są najbardziej narażeni na zagrożenia bezpieczeństwa sieciowego, a ryzyko wśród kobiet jest nieznacznie wyższe niż wśród mężczyzn – oto wyniki wstępnej analizy danych udostępnionych przez użytkowników Online Identity Risk Calculator.

W ramach kampanii National Cyber Security Awareness Month 2012, czyli miesiąca świadomości bezpieczeństwa cybernetycznego, firma EMC (NYSE: EMC) oraz dział zabezpieczeń RSA udostępnili Online Identity Risk Calculator, pozwalające ocenić stopień potencjalnego zagrożenia bezpieczeństwa sieciowego. Narzędzie jest dostępne również dla użytkowników urządzeń mobilnych.

Kalkulator wylicza indywidualny wskaźnik ryzyka dla bezpieczeństwa sieciowego na podstawie odpowiedzi na 10 prostych pytań (ocenianych w skali od 0 do 100 punktów). Pytania dotyczą aktywności w sieci, tj. korzystania z usług bankowości internetowej, gier i zakupów online, aplikacji mobilnych, serwisów społecznościowych, poczty elektronicznej i innych usług). Dzieląc się informacjami o własnej aktywności w Internecie, respondenci udostępniają anonimowe dane demograficzne. Kalkulator służy do oceny indywidualnego narażenia na ryzyko, a jednocześnie pogłębia ogólną świadomość konsumentów na temat zagrożeń sieciowych oraz ryzykownych zachowań w sieci, zwiększających narażenie na ataki typu phishing, kradzież tożsamości lub infekcje szkodliwym oprogramowaniem za pośrednictwem aplikacji mobilnych i serwisów społecznościowych.

Wstępna analiza

W analizie uwzględniono informacje przekazane przez niemal 2000 dorosłych osób (w wieku powyżej 18 lat) z 65 krajów, wśród których znalazło się 33% kobiet i 67% mężczyzn. Średni wskaźnik ryzyka wyniósł 33 punktów (34 dla kobiet i 33 dla mężczyzn). Zachowania młodych użytkowników Internetu w wieku od 18 do 24 lat określono jako najbardziej ryzykowne – respondenci z tej grupy wiekowej najchętniej dzielą się informacjami w sieci (korzystają z 3-5 serwisów społecznościowych) i pobierają najwięcej aplikacji mobilnych (od 5 do 10 lub więcej).  Większość respondentów, zarówno kobiet, jak i mężczyzn, korzystało z usług bankowości internetowej, 60% z nich loguje się do rachunku online co najmniej raz w tygodniu. Mieszkańcy Stanów Zjednoczonych znaleźli się w grupie podwyższonego ryzyka: kobiety rzadziej sprawdzają wyciągi z kart kredytowych (raz na 3-6 miesięcy), podczas gdy mężczyźni chętniej pobierają aplikacje mobilne (od 5 do 10 lub więcej).

Stwierdzono istotne różnice w średnim poziomie ryzyka między poszczególnymi krajami. Wśród 20 krajów z najwyższą liczbą respondentów najwyższy ogólny wskaźnik ryzyka uzyskali użytkownicy z Egiptu, Wielkiej Brytanii i Afganistanu, a najniższy – z Izraela, Włoch i Japonii.  Do najbardziej powszechnych zachowań, które stanowią czynnik ryzyka zaliczamy korzystanie z poczty elektronicznej, aplikacji mobilnych i serwisów społecznościowych.

Cytaty

David Martin, dyrektor bezpieczeństwa w firmie EMC, członek Rady NCSA

“Użytkownicy sieci regularnie słyszą o zagrożeniach ze strony wirusów i hakerów, a często nie są świadomi tego, że głównym źródłem zagrożeń mogą być ich własne zachowania w sieci. Świadomość ryzyka dla bezpieczeństwa w sieci płynie głównie z własnych nieprzyjemnych doświadczeń. Online Identity Risk Calculator, narzędzie opracowane we współpracy z National Cyber Security Alliance, pomoże użytkownikom sieci zrozumieć zależność między aktywnością w sieci, a narażeniem na ryzyko kradzieży tożsamości i oszustwa, jednocześnie wskazując sposoby na zwiększenie własnego bezpieczeństwa online.”

Michael Kaiser, dyrektor wykonawczy w National Cyber Security Alliance

“Wstępna analiza danych przekazanych przez niemal 2000 osób, które skorzystały z Online Identity Risk Calculator, dzieląc się informacjami na temat codziennych zachowań w sieci, może świadczyć o niskim narażeniu na zagrożenia sieciowe w ujęciu ogólnym. Nie można jednak tracić czujności, gdyż cyberprzestępcy stale doskonalą własne narzędzia, tworząc wiadomości i strony służące do ataków typu phishing, niebezpieczne aplikacje mobilne i konie trojańskie, które mogą służyć do kradzieży tożsamości, infekcji złośliwym oprogramowaniem, a nawet włamania na internetowe rachunki bankowe. Każdy powinien  postępować zgodnie z hasłem kampanii: STOP. THINK. CONNECT. (Zatrzymaj się, pomyśl, połącz się), przestrzegać zasad bezpieczeństwa oraz podejmować świadome działania w sieci, w sposób bezpieczny korzystając z dobrodziejstw Internetu. Online Identity Risk Calculator to jeden z wielu elementów kampanii edukacyjnej, która służy promowaniu bezpieczeństwa w sieci.”

Wyniki analizy danych udostępnionych przez osoby, które skorzystały z Online Risk Calculator (1922 użytkowników):

  • 60% respondentów co najmniej raz w tygodniu loguje się do internetowego rachunku bankowego.
  • 67% respondentów co najmniej raz w miesiącu robi zakupy online.
  • 13% respondentów korzysta z co najmniej 3 serwisów społecznościowych.
  •  53% respondentów w minionym roku pobrało co najmniej 5 mobilnych aplikacji.
  • Najwyższe oceny narażenia na zagrożenia sieciowe uzyskały kobiety z grupy wiekowej 25-32 lata (37 na 100 punktów).
  • Na największe ryzyko zagrożeń sieciowych wśród mężczyzn są narażeni respondenci w grupie wiekowej 18-24 lat (36 na 100 punktów).
  • Najmniej powszechne jest zagrożenia sieciowe związane z grami i zakładami pieniężnymi online.
  • Mężczyźni w wieku 18-24 lata trzy razy częściej grają w gry online niż kobiety w tej samej grupie wiekowej.
  • Kobiety bardzo rzadko korzystają z gier internetowych; więcej kobiet niż mężczyzn pamięta o regularnej aktualizacji oprogramowania przeciwwirusowego.

Zapraszamy do korzystania z Online Identity Risk Calculator

Szczegółowe informacje na temat bezpieczeństwa online dla konsumentów i firm oraz ochrony informacji wrażliwych w domu, pracy i szkole można uzyskać na stroniewww.StaySafeOnline.org. Online Risk Calculator jest dostępny za pośrednictwem komputera i urządzeń mobilnych na stronie www.emc.com/fraudgame.