Przejdź do treści

Domena europejska .EU przepustką dla polskich przedsiębiorców w podboju rynków UE i całego świata

Jedna domena i aż 500 milionów osób mieszkających w 27 krajach Unii Europejskiej upoważnionych do rejestracji nazwy w domenie .eu. 7 lat po uruchomieniu domena europejska cieszy się dużym powodzeniem, a nazwy z końcówką .eu najchętniej rejestrują przedsiębiorcy prowadzący działalność na terenie całej Wspólnoty.

Unia Europejska to dzisiaj wspólna polityka ekonomiczna i społeczna, współpraca gospodarcza, jedna waluta i  – o czym nie wszyscy jeszcze wiedzą – jedna europejska domena internetowa. Nazwę z końcówką .eu może zarejestrować każda osoba fizyczna zamieszkująca na terytorium Unii Europejskiej, a także firma lub organizacja z siedzibą lub głównym miejscem prowadzenia działalności w jednym z 27 krajów Wspólnoty.

.EU w pigułce

Domena europejska jest krajową domeną najwyższego poziomu (country code top-level domain, ccTLD) przypisaną Unii Europejskiej. W ramach umowy z Komisją Europejską domeną internetową .eu zarządza Europejski Rejestr Nazw Domen Internetowych (European Registry of Internet Domain Names, EURid). EURid jest operatorem rejestru .eu i podobnie jak NASK dla polskiego rejestru, podmiot ten odpowiada za funkcjonowanie i kształt domeny europejskiej.

Rejestracja nazw w domenie .eu dla klientów końcowych odbywa się wyłącznie przez sieć 900 akredytowanych rejestratorów, wśród których znajduje się spółka Cal.pl, jeden z dostawców usług hostingowych w Polsce. EURid nie zajmuje się rejestracją nazw w domenie europejskiej.

– Firma Cal.pl jest oficjalnym partnerem EURid. Dzięki temu możemy zaoferować klientom rejestrację oraz utrzymanie nazw w domenie .eu na naszych serwerach – informuje Michał Trziszka, CEO Cal.pl. Koszt rejestracji domeny .eu wynosi obecnie tylko 9,90 złotych netto, podczas gdy jej przedłużenie (odnowienie) na kolejny rok to wydatek jedynie 45 złotych. To połowę mniej niż rynkowe ceny odnowień domeny .pl, które sięgają nawet 99 złotych – komentuje Michał Trziszka.

Nazwa domeny europejskiej może zostać zarejestrowana na okres od jednego roku do 10 lat. Przy rejestracji obowiązuje zasada „kto pierwszy, ten lepszy”. Warto jednak pamiętać, że nazwa nie powinna naruszać praw do nazwy należących do innych podmiotów. Dodatkowo, niektóre nazwy zostały zablokowane lub zarejestrowane przez Komisję Europejską oraz państwa członkowskie.

Spojrzeć wstecz

Historia domeny europejskiej sięga 1999 roku, kiedy to na forum Rady Europejskiej zaczęto dyskutować zasadność utworzenia wspólnej domeny najwyższego poziomu dla mieszkańców UE i firm działających na terenie Wspólnoty. Domena .eu trafiła do głównego systemu DNS w maju 2005 roku, a w grudniu rozpoczęto pierwsze rejestracje nazw. Wprowadzanie domeny na rynek przeprowadzono w dwóch etapach. W czteromiesięcznym okresie wstępnym, nazwanym Sunrise, rejestracja była możliwa wyłącznie dla osób i podmiotów mających wyłączne prawa do znaków handlowych, nazw firm, nazw geograficznych itd. Od kwietnia 2006 roku możliwa jest otwarta rejestracja w domenie .eu na zasadzie „kto pierwszy, ten lepszy”.

Idea integracji europejskiej

Osoby prywatne przez rejestrację domeny .eu mogą podkreślić swoją europejskość oraz utożsamianie się z ideą integracji europejskiej. W ten sposób mieszkańcy UE mogą dać rodakom, innym Europejczykom i całemu światu jednoznaczny przekaz – jesteśmy z Europy, Starego Kontynentu, który tylko jako jednolity organizm jest w stanie rywalizować z potęgą Stanów Zjednoczonych, Chin czy Rosji – komentuje Michał Trziszka z Cal.pl.

Domena europejska cieszy się największym zainteresowaniem wśród przedsiębiorców, którzy prowadzą interesy na terenie UE. Dzięki łatwej do zapamiętania nazwie z końcówką .eu klienci i kontrahenci z zagranicy mogą skutecznie dotrzeć do oferty oraz znaleźć potrzebne im informacje. Nie ma tutaj znaczenia, czy firma jest mała, czy duża. Czy robi biznes w wielu krajach Europy, czy tylko w jednym z nich.

Domena .eu otwiera ogromny rynek, którym jest 500 milionów potencjalnych (i bogatych) konsumentów z 27 krajów. Warto to wykorzystać, bowiem Unia Europejska daje rodzimym przedsiębiorcom wyjątkową swobodę prowadzenia działalności na terenie niemal całej Europy.

Na oficjalnych stronach EURid możemy wyczytać, że adres z rozszerzeniem .eu nie jest tak anonimowy, jak adresy z rozszerzeniem globalnym, bądź funkcjonalnym. Dzięki domenie .eu sygnalizujemy, że jesteśmy otwarci na prowadzenie interesów w całej Europie. Trudno się z tym nie zgodzić – mówi Michał Trziszka z Cal.pl. Niektóre firmy korzystają z domeny europejskiej jako głównego adresu internetowego podawanego w kontaktach biznesowych. W ten sposób przedsiębiorcy mogą podkreślić, że ich działalność wykracza poza granice kraju, a znaczna część ich produktów skierowana jest na rynek europejski – kończy swoją wypowiedź Michał Trziszka.

Nawet jeśli nasza obecna oferta jest skierowana w 100% na polski rynek, warto pomyśleć o rejestracji domeny .eu. Biznes ewoluuje w kierunku rozszerzania działalności poza granicę kraju, a o tym, że warto być w Europie, nikogo nie trzeba przekonywać. Nawet firmy, które nie planują działań w tym kierunku, prędzej czy później stają przed szansą wejścia na nowe rynki. Warto mieć wówczas zarejestrowaną dobrą nazwę domeny, która pozwoli być bliżej europejskich klientów.

Cały świat pod jednym adresem

Domena europejska umożliwia wykorzystanie pojedynczego adresu we wszystkich kontaktach biznesowych. Naturalną praktyką wykorzystywaną przez firmy z całego świata jest udostępnienie witryny internetowej w wielu językach. Na podstawie identyfikacji danych przesłanych przez przeglądarkę serwer WWW może wyświetlić stronę w języku odpowiednim dla osoby odwiedzającej. Innymi słowy – jeden łatwy do zapamiętania adres z końcówką .eu, wiele różnych wersji językowych witryny.

Wiele firm rejestruje tę samą nazwę w wielu domenach. Wśród polskich przedsiębiorców popularna jest rejestracja nazwy firmy w domenach .pl oraz .com.pl. Duet ten warto uzupełnić o nazwę w domenie .eu. Koszty rejestracji i utrzymania domeny europejskiej są nieduże. W przypadku, gdy zechcemy wejść z ofertą na rynek europejski, szybko może się okazać, że ktoś inny zarejestrował daną nazwę.

Możliwość zarejestrowania dowolnej nazwy stanowi też pożywkę dla tzw. cybersquatterów, którzy rejestrują dobrze znane nazwy i marki tylko po to, żeby odsprzedać je po mocno zawyżonej cenie. Warto zabezpieczyć się na tę ewentualność i zawczasu zarejestrować ważne oraz ciekawe dla nas nazwy w domenie .eu. Dochodzenie swoich praw na ścieżce arbitrażowej lub sądowej to już droga przez mękę.

Kwestie techniczne

Nazwa domeny nie może być dłuższa niż 63 znaków, nie licząc końcówki .eu. Nie może ona również rozpoczynać się od prefiksu xn-- (zarezerwowany dla identyfikacji domen typu IDN), a także rozpoczynać i kończyć myślnikiem (-). Nazwa domeny może składać się z liter alfabetu łacińskiego, cyfr, myślnika oraz części znaków systemu Unicode (domeny typu IDN). Istnieje możliwość rejestracji domeny europejskiej IDN zawierającej narodowe znaki diakrytyczne, w tym polskie „ogonki” oraz nazw pisanych w alfabecie greckim oraz cyrylicy.

Garść statystyk

Liczba domen .eu wynosi ponad 3,65 miliona (dane za wrzesień 2012), przy czym najwięcej nazw w domenie europejskiej zarejestrowały osoby i firmy z Niemiec (1,13 mln), Holandii (475 tys.) oraz Wielkiej Brytanii (333 tys.). W tym zestawieniu Polska zajmuje wysokie piąte miejsce (245 tys.), tuż za krainą dobrych win i Wieży Eiffla – Francją (337 tys).

– Domena europejska cieszy się na razie umiarkowaną popularnością wśród mieszkańców i firm prowadzących działalność na terenie Wspólnoty – analizuje Michał Trziszka z Cal.pl. Jeśli weźmiemy pod uwagę 3,6 miliona zarejestrowanych nazw w domenie .eu przypadających na 500 milionów osób zamieszkujących na terytorium UE, daje to 7,2 domeny .eu na 1000 mieszkańców. Dla porównania wskaźnik ten wynosi 183 domeny na 1000 mieszkańców Niemiec (rejestr .de) i niespełna 60 domen na 1000 mieszkańców Polski (rejestr .pl) – kończy swoje wyliczenia M. Trziszka.

To pokazuje, że osoby prywatne i firmy nadal chętnie rejestrują nazwy w krajowych rejestrach, ale coraz więcej z nich zauważa fakt istnienia oraz korzyści płynące z posiadania domeny europejskiej.