Aiton Caldwell podwójnie nagrodzony na gali „Firma z przyszłością”

W trakcie uroczystej gali „Firma z przyszłością”, organizowanej przez Pomorską Izbę Rzemieślniczą Małych i Średnich Przedsiębiorstw, spółka Aiton Caldwell otrzymała nagrodę główną w kategorii małe przedsiębiorstwo oraz została uhonorowana tytułem „Firmy odpowiedzialnej w biznesie”. Konkurs zorganizowano po raz szósty pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Pomorskiego, Wojewody Pomorskiego oraz Prezydenta Miasta Gdańsk.

Ideą plebiscytu „Firma z przyszłością” jest uhonorowanie innowacyjnych, najszybciej rozwijających się i najbardziej stabilnych przedsiębiorstw z województwa pomorskiego. Kategoria małe przedsiębiorstwo reprezentuje firmy zatrudniające od 10 do 49 pracowników.

Tytuł „Firma odpowiedzialna w biznesie” przyznawany jest za zaangażowanie społeczne oraz pracę na rzecz ulepszania działań w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi. W werdykcie jury brało pod uwagę szeroką współpracę z instytucjami wspierania przedsiębiorczości i uczelniami oraz działania wewnątrz firmy na rzecz kultury organizacyjnej i inwestycji w kadry. Wyróżnienie zostało przyznane gdańskiej spółce powtórnie, bowiem już w ubiegłorocznej edycji konkursu firma otrzymała miano odpowiedzialnej w biznesie.

„Tytuł „Firma z przyszłością” to dla nas ogromne wyróżnienie pokazujące, iż nawet w okresie lekkiego zahamowania rynkowego możliwe jest bycie przedsiębiorstwem konkurencyjnym, szybko rozwijającym się i z wiarą patrzącym w przyszłość. Wyróżnienie firmy odpowiedzialnej w biznesie, które zostało nam przyznane powtórnie, utwierdziło nas w przekonaniu o trafnie wybranej filozofii firmy, opartej na zaangażowaniu w pracownika i uwzględnianiu jego oczekiwań w kontekście zarządzania zasobami ludzkimi. Zdajemy sobie sprawę, iż to dzięki ambitnym i zmotywowanym pracownikom Aiton Caldwell może się rozwijać i wyznaczać śmiałe cele.” – powiedział Jan Wyrwiński, Prezes Zarządu Aiton Caldwell SA.

„Firma z Przyszłością” jest kontynuacją organizowanego od 1996 r. konkursu „Firma z Jakością”. Plebiscyt promuje firmy innowacyjne z konsekwentnie realizowaną strategią rozwoju i perspektywiczną wizją na przyszłość. Każdego roku Kapituła konkursu wyróżnia podmioty w kategorii mikro, małe, średnie i duże przedsiębiorstwo. Dodatkowo każda z firm ma szansę uzyskać tytuł „Firmy odpowiedzialnej w biznesie”.

O Aiton Caldwell SA:

Aiton Caldwell SA to lider polskiego rynku hostowanych usług telekomunikacyjnych dla małych i średnich przedsiębiorców oraz klientów indywidualnych. Głównym obszarem działania firmy jest świadczenie usług SaaS (Software as a Service) opartych na zdalnym udostępnianiu oprogramowania poprzez sieć internet, które można integrować z dowolnym systemem telekomunikacyjnym IP oraz z systemami tradycyjnymi.

Aiton Caldwell SA oferuje swoje rozwiązania za pośrednictwem 3 linii biznesowych: Vanberg Systems (zaawansowany i kompleksowy system telekomunikacyjny dla firm), FreecoNet (platforma telekomunikacyjna oferująca darmowe rozmowy wewnątrz sieci, dedykowana klientom indywidualnym oraz firmom z segmentu SOHO) oraz Smarto (usługa telekomunikacyjna dedykowana mikroprzedsiębiorstwom i start’upom).

W IV kwartale br., Aiton Caldwell zadebiutuje na alternatywnym rynku NewConnect. W ramach oferty prywatnej  Spółka uzyskała 1,7 mln złotych, które przeznaczy m.in. na kontynuację procesu konsolidacji polskiego rynku VoIP, ekspansję na rynki międzynarodowe oraz budowanie kanałów sprzedaży pośredniej i bezpośredniej dla nowych marek, m.in. Vanberg Systems.