Przejdź do treści

ComPress dla EBOiR zorganizuje i wypromuje PolSEFF Award Ceremony

Agencja ComPress podpisała umowę z DAI EUROPE na organizację ceremonii wręczenia nagród za najlepsze projekty inwestycyjne, finansowane w ramach programu PolSEFF, prowadzonego przez Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju. Agencja odpowiada także za prowadzenie działań komunikacyjnych związanych z galą.

W ramach podpisanej umowy ComPress odpowiada za kompleksową realizację PolSEFF Award Ceremony obejmującą koncepcję, scenariusz i pełną logistykę gali. Do zadań Agencji należy także prowadzenie działań media relations oraz bieżące doradztwo w zakresie komunikacji zewnętrznej związanych zarówno z ceremonią jak i całym Programem Finansowania Rozwoju Energii Zrównoważonej PolSEFF prowadzonym przez EBOiR.

Program Finansowania Energii Zrównoważonej w Polsce został uruchomiony w styczniu 2011 r. przez Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju. Celem projektu jest rozwój zrównoważonej energii w Polsce poprzez wzrost zastosowania energooszczędnych technologii oraz źródeł odnawialnej energii w sektorze MŚP. W ramach programu polscy przedsiębiorcy mogą liczyć na uzyskanie finansowania na realizację wybranych ekoprojektów. Poza Polską, EBOiR prowadzi program także w innych państwach europejskich, m.in. w Bułgarii, Słowacji, Rosji, Mołdawii, na Ukrainie oraz Bałkanach.

Agencja została wybrana w trybie przetargu. Za realizację projektu w ComPress odpowiedzialny jest dział dedykowany obsłudze klientów z sektora finansowego, kierowany przez Sławka Żurka.