Przejdź do treści

BGE S.A. ma kontrakt na 300 mln zł

BGE S.A. – spółka działająca na rynku odnawialnych źródeł energii – podpisała umowę na dostawę biomasy o wartości ok. 300 mln zł brutto. Jednocześnie BGE S.A. przekazała informację na temat wyników finansowych w III kw. 2012 r., według których zanotowała 17,74 mln zł przychodu i 603,22 tys. zł zysku netto, w porównaniu do 2,9 tys. zł przychodu i 137,10 tys. zł straty w analogicznym okresie 2011 r.

-„Handel biomasą rozpoczęliśmy zaledwie dwa miesiące temu, jednakże pierwsze efekty realizacji tych umów są już widoczne m.in. w skokowym wzroście przychodu w III kw. br., który wyniósł 17,74 mln zł  w porównaniu do 2,9 tys. zł w analogicznym okresie ubiegłego roku. Jednocześnie udało nam się wypracować 603,22 tys. zł zysku netto. W chwili obecnej negocjujemy zarówno rozszerzenie współpracy i przedłużenie obowiązywania już podpisanych kontraktów jak i kolejne umowy z nowy odbiorcami.” – mówi Dariusz Pawłowski, Prezes Zarządu BGE S.A.

Program inwestycyjny BGE S.A. zakłada zorganizowanie i oddanie do eksploatacji w ciągu najbliższych 10 lat sieci bioelektrowni. Łączna wartość nakładów inwestycyjnych tego programu inwestycyjnego wg danych szacunkowych Spółki przekroczy 500 mln zł.

-„Handel biomasą pozwoli nam na domknięcie budżetu inwestycyjnego oraz rozpoczęcie budowy pierwszych biogazowni, co powinno nastąpić po sezonie zimowym 2012/2013. Ponadto osiągnięcie takiej skali przychodów z działalności dodatkowej przyśpieszy także negocjacje z inwestorami instytucjonalnymi oraz branżowymi w zakresie uruchomienia kolejnych projektów.” – dodaje Dariusz Pawłowski, Prezes Zarządu BGE S.A.

Pod koniec wrześnie br. BGE S.A. ogłosiła konkurs ofert na opracowanie dokumentacji przedprojektowej i projektowej wraz z uzyskaniem odpowiednich decyzji administracyjnych dla trzech biogazowi.

BGE Spółka Akcyjna działa na rynku OZE (odnawialne źródła energii) realizując procesy inwestycyjne w zakresie budowy biogazowni rolniczych oraz prowadząc dystrybucję energii elektrycznej i cieplnej. Od sierpnia 2012 r. BGE S.A. zajmuje się także handlem biomasą.