Przejdź do treści

Polycom umożliwia połączenia wideo między użytkownikami Skype, Facebooka i Google Talk

Firma Polycom zaprezentowała rozwiązanie, które umożliwi prowadzenie wspólnych spotkań wideo niezależnie od platformy, użytkownikom Skype, Facebooka, Google Talk i profesjonalnym salom wideokonferencyjnym za pomocą jednego kliknięcia.

Dzięki temu współpraca wideo stanie się naprawdę uniwersalna. Co niezmiernie istotne Polycom® RealPresence® CloudAXIS™ zapewni takim połączeniom wideo najwyższy poziom bezpieczeństwa. A wszystko to będzie dostępne przez przeglądarkę!

Skype, Facebook i Google Talk są tylko jednymi z wielu systemów B2C do czatu wideo z którymi RealPresence Polycom CloudAxis umożliwi połączenie. RealPresence CloudAXIS to pakiet oprogramowania, który działa na platformie Polycom® RealPresence® w prywatnych chmurach korporacyjnych lub chmurach publicznych i zapewnia powszechny dostęp do współpracy wideo klasy korporacyjnej dowolnym firmom (B2B) lub konsumentom (B2C) z najwyższą jakością, niezawodnością i bezpieczeństwem.

Pakiet RealPresence CloudAXIS to doskonała propozycja dla partnerów Polycom i dostawców usług, którzy chcą zapewnić klientom więcej korzyści i zyskać nowe źródła przychodów, oferując nie samo „wideo jako usługę” (Video-as-a-Service, VaaS), ale „współpracę wideo jako usługę” (Video Collaboration-as-a-Service, VCaaS) poprzez dodanie takich funkcji, jak rejestrowanie, transmisja strumieniowa, konferencje wideo oraz narzędzia do współpracy (na przykład tablica interaktywana). Pakiet RealPresence CloudAXIS zapewnia też dodatkowe korzyści dużym przedsiębiorstwom z platformą

RealPresence, które teraz mogą tworzyć prywatne chmury korporacyjne do współpracy wideo B2B i B2C.

„Dziś zaprezentowane rozwiązanie Polycom pozwoli naszym klientom zaoferować współpracę wideo klasy korporacyjnej dowolnemu użytkownikowi. Eliminujemy bariery na drodze do upowszechnienia współpracy wideo, umożliwiając klientom dodawanie każdego użytkownika przeglądarki do sesji wideo z zachowaniem najwyższej jakości, niezawodności i bezpieczeństwa” — powiedział Andy Miller, dyrektor generalny, Polycom. „Rozwiązania Polycom RealPresence CloudAXIS i bogaty zbiór naszych otwartych interfejsów API oferują firmom rozszerzoną zgodność operacyjną, pozwalając na budowanie skalowanych usług współpracy wideo, które zapewniają duże korzyści klientom i stwarzają nowe okazje do rozwoju”.

„To co się powstrzymuje rozwój wideokonferencji w przedsiębiorstwach to brak łatwego w użyciu i uniwersalnego rozwiązania, które zapewniając bezpieczeństwo i niezawodność, umożliwiłoby kontakt z szerokim gronem odbiorców” – powiedział Zeus Kerravala, założyciel i główny analityk w ZK Research. „Polycom właśnie zaprezentował przełomowe rozwiązanie, które naszym zdaniem wyeliminuje wiele obecnych barier i znacznie przyspieszy wykorzystanie współpracy wideo.”

RealPresence CloudAXIS – niezawodne oprogramowanie u podłoża zaawansowanych rozwiązań

Pakiet RealPresence CloudAXIS składa się z globalnego katalogu, mechanizmu wykrywania obecności, klienta internetowego (obsługującego przeglądarki zgodne z HTML5) oraz elastycznego brokera zasobów, który dynamicznie przydziela kluczowe zasoby, takie jak przepustowość, bazy danych, sesje i media, aby zoptymalizować wrażenia użytkowników. Pakiet RealPresence CloudAXIS to rozszerzenie platformy RealPresence, które zapewnia skalowalność, bezpieczeństwo i niezawodność klasy operatorskiej.

Dostępność

Polycom planuje udostępnić pakiet Polycom RealPresence CloudAXIS dostawcom usług i dużym przedsiębiorstwom w pierwszym kwartale 2013 r. Więcej informacji można znaleźć pod adresem polycom.co.uk.

Polycom – informacje

Polycom jest globalnym liderem w dziedzinie standardowych rozwiązań komunikacji zunifikowanej (UC) do teleobecności, łączności wideo i łączności głosowej, których siłą napędową jest platforma Polycom RealPresence. Platforma ta jest zgodna z najszerszą gamą aplikacji oraz urządzeń biznesowych, mobilnych i społecznościowych. Ponad 400 000 organizacji z całego świata wykorzystuje rozwiązania Polycom do pracy zespołowej oraz spotkań twarzą w twarz z dowolnej lokalizacji, aby utrzymywać bardziej produktywne i efektywne relacje z współpracownikami, partnerami oraz istniejącymi i potencjalnymi klientami. Polycom wraz z szerokim ekosystemem partnerskim oferuje klientom najniższe łączne koszty użytkowania (TCO), skalowalność i bezpieczeństwo – zarówno w przypadku rozwiązań działających lokalnie, jak i udostępnianych w ramach hostingu lub dostarczanych z chmury. Więcej informacji o firmie Polycom można znaleźć pod adresem polycom.com lub w serwisach Twitter, Facebook i LinkedIn.