Start kampanii społecznej „Hazard. Nie igraj.”

2 października 2012 roku wystartowała pierwsza ogólnopolska kampania społeczna pod hasłem „Hazard. Nie igraj”. Jej celem jest zwrócenie uwagi na ryzyko związane z rozpowszechnianiem gier hazardowych wśród młodzieży oraz na problemy, które wynikają z ich uprawiania.

Jak wskazują wyniki badań przeprowadzonych na zlecenie Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych przez Fundację CBOS, ponad 50 tys. Polaków jest silnie uzależnionych od gier hazardowych, a blisko 200 tys. narażonych na ryzyko uzależnienia.

Grupą docelową kampanii są osoby w wieku od 15 do 24 lat, czyli pokolenie Y, określane również mianem pokolenia klapek i iPodów czy generacją nanosekundy. Istotną grupą celową są również rodzice, opiekunowie, nauczyciele oraz dyrektorzy szkół.

− Za pośrednictwem kampanii społecznej chcemy dotrzeć do młodzieży z wiedzą dotyczącą ryzyka, które podejmuje angażując się w granie, zarówno na automatach o niskiej wygranej, jak i w gry liczbowe, zdrapki, loterie czy konkursy sms. Niezbędne jest pokazanie, do jakich szkód w życiu może doprowadzić uzależnienie od hazardu – mówi Piotr Jabłoński, Dyrektor Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii.

Ze względu na preferencję wykorzystywania mediów przez grupę docelową głównym kanałem komunikacji kampanii „Hazard. Nie igraj.” jest internet. Reklamy (display) obecne będą w największych portalach horyzontalnych, a spoty reklamowe będzie można obejrzeć na YouTube oraz w sekcjach VOD Onet.

Kampania obejmuje również mobile oraz media społecznościowe. Na Facebooku powstał profil „nieigraj”, którego celem jest m.in. wykorzystanie mechanizmu konkursu do zaangażowania jak największej liczby młodych ludzi w temat uzależnienia od hazardu.

W ramach kampanii społecznej „Hazard. Nie igraj” emitowane będą dziesięciosekundowe spoty reklamowe w sieci kin Multikino. Ważnym elementem strategii jest również ambient obejmujący: wykonanie murali w największych miastach Polski, obecność naklejek na lustrach oraz plakatów w kinach, pubach i centrach rozrywki oraz vlepki.

W dniu inauguracji kampanii uruchomiona została strona internetowa www.nieigraj.com.pl, na której będzie można znaleźć więcej informacji na temat uzależnień od hazardu oraz kampanii.

Przygotowaniem strategii oraz zakupem mediów zajmuje się dom mediowy Value Media, za kreację odpowiedzialna jest Szkoła Mistrzów Reklamy. Działania w mediach społecznościowych prowadzi 8fish, natomiast za PR odpowiada agencja Personal PR.

Kampania społeczna „Hazard. Nie igraj.” finansowana jest ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych. Kampania społeczna „Hazard. Nie igraj.” została zaplanowana na rok, do października 2013 roku.

Fundusz Rozwiązywania Problemów Hazardowych

Fundusz Rozwiązywania Problemów Hazardowych został powołany w 2009 roku na podstawie artykułu 88 Ustawy o grach hazardowych z 19 listopada 2009 roku. Celem działalności Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych jest przeciwdziałanie problemom wynikającym z uzależnień od hazardu lub innych uzależnień niestanowiących uzależnienia od substancji psychoaktywnych, takich jak: nałogowe korzystanie z internetu, gier komputerowych i telefonu komórkowego, pracoholizm, seksoholizm czy zakupoholizm.

Fundusz Rozwiązywania Problemów Hazardowych jest państwowym funduszem celowym, którego przychód stanowi 3% wpływów z dopłat od gier objętych monopolem Państwa. Dysponentem środków jest Minister Zdrowia, który powierzył zarządzanie Funduszem Krajowemu Biuru ds. Przeciwdziałania Narkomanii.

Działalność Funduszu obejmuje prowadzenie badań, działalność informacyjno-edukacyjną, profilaktykę uzależnień od hazardu i uzależnień behawioralnych oraz  podnoszenie jakości programów profilaktycznych i terapeutycznych.