SAP sfinalizował przejęcie firmy Ariba

1 Ariba, Bill McDermott, Bob Calderoni, Jim Hagemann, SAP

Firma SAP AG ogłosiła zakończenie procesu przejęcia firmy Ariba Inc. (NASDAQ: ARBA). Wszystkie wyemitowane akcje firmy Ariba (poza będącymi w posiadaniu akcjonariuszy, który skorzystali z prawa do wyceny zgodnie z prawem stanu Delaware) zostały przekształcone w prawa do pobrania gotówki w wysokości 45,00 USD za akcję, przed oprocentowaniem i należnym podatkiem u źródła. Ariba powiadomiła giełdę NASDAQ o sfinalizowaniu operacji przejęcia i oczekuje, że obrót jej akcjami zwykłymi zostanie zawieszony do czasu ich wycofania z obrotu giełdowego.

Rozwój nowych modeli współpracy B2B

W wyniku przejęcia SAP staje się dostawcą wiodących na rynku, kompleksowych rozwiązań w dziedzinie zaopatrzenia i liderem szybko rosnącego segmentu sieci biznesowych, opartych na modelu przetwarzania w chmurze. Ponad 195 tys. klientów SAP będzie mogło w łatwy sposób łączyć się z siecią  Ariba za pośrednictwem wbudowanych punktów integracji, niezależnie od wielkości firmy, branży, czy sposobu, w jaki korzystają z rozwiązań SAP – na serwerach czy w modelu na żądanie. Ponadto SAP planuje, że dostęp do sieci biznesowej będzie otwarty, co oznacza, że z usług współpracy będą mogły korzystać wszystkie organizacje, niezależnie od tego, jakiego systemu od którego dostawcy używają.

„Połączenie sił SAP i Ariba otwiera przed naszymi klientami możliwości efektywniejszej współpracy w ramach globalnej sieci, obejmującej ich klientów i partnerów” — powiedzieli Bill McDermott i Jim Hagemann Snabe, dyrektorzy generalni SAP. „Wspólną pasją obu firm jest koncentracja na potrzebach klientów i wprowadzanie innowacji, które przynoszą im korzyści. Wspólnie stworzymy sieć biznesową, która połączy systemy i firmy z systemami ich partnerów handlowych, co pozwoli działać według nowych procesów, możliwych tylko w środowisku cyfrowym”.

Przedsiębiorstwo sieciowe staje się możliwe

Sieci biznesowe są znacznie silniejsze niż pojedyncze podmioty. Połączenie rozwiązań sieciowych i aplikacji firm Ariba i SAP umożliwi przedsiębiorstwom pełny wgląd w wydatki zakupowe. Dzięki kombinacji wiedzy SAP w dziedzinie procesów biznesowych z siecią biznesową Ariba możliwe będzie urzeczywistnienie koncepcji „przedsiębiorstwa sieciowego”, które:

  • jest połączone ze swymi klientami, dostawcami i partnerami, co ułatwia współpracę handlową w zakresie sprzedaży, zaopatrzenia i rozliczeń.
  • osiąga wysoką wydajność dzięki wykorzystaniu aplikacji działających w chmurze, które ułatwiają i automatyzują współdzielone procesy w zakresie dostaw, fakturowanie i płatności.
  • jest lepiej poinformowane dzięki grupowej inteligencji, wspólnej, pogłębionej wiedzy o rynku, benchmarkingowi i najlepszym praktykom, które prowadzą ku wyższej wydajności i lepszym decyzjom.

„Menedżerowie są spostrzegawczy i rozumieją, że tworzenie wartości polega na tworzeniu sieci, które łączą ludzi i koordynują działania” — powiedział Bob Calderoni, dyrektor generalny firmy Ariba. „Połączenie innowacji i aplikacji SAP z siecią Ariba pozwala na stworzenie nowych metod współpracy pomiędzy firmami w modelu chmury, dzięki czemu szybciej osiąga się wyniki biznesowe”.

SAP skonsoliduje wszystkie swoje zasoby związane z systemami dostaw w modelu chmury w firmie Ariba, która będzie działać jako oddzielny podmiot pod nazwą „Ariba, spółka z grupy SAP”. Calderoni zostanie członkiem globalnego zarządu SAP po uzyskaniu zgody rady nadzorczej SAP.

Więcej informacji można znaleźć na stronie www.ariba.com/go/sapnow oraz w serwisie prasowym firmy SAP.

Informacje o firmie Ariba

2 Ariba, Bill McDermott, Bob Calderoni, Jim Hagemann, SAPAriba, spółka z grupy SAP, to ogólnoświatowa handlowa sieć biznesowa. Ariba wykorzystuje aplikacje działające w chmurze, udostępniając je największej na świecie społeczności handlu internetowego oraz umożliwiając w ten sposób firmom wyszukiwanie partnerów na całym świecie i wzajemną współpracę. Sieć Ariba® umożliwia organizacjom każdej wielkości łączenie się z partnerami handlowymi z dowolnego miejsca i w dowolnym czasie, z każdej aplikacji i każdego urządzenia, co pozwala na realizację zakupów, sprzedaży oraz zarządzanie pieniędzmi w sposób sprawniejszy i skuteczniejszy niż kiedykolwiek przedtem. Przedsiębiorstwa na całym świecie korzystają z sieci Ariba, aby uprościć operacje handlowe między sobą oraz poprawić osiągane wyniki. Aby przyłączyć się do sieci, prosimy odwiedzić serwis www.ariba.com

Informacje o firmie SAP

3 Ariba, Bill McDermott, Bob Calderoni, Jim Hagemann, SAPSAP, lider na rynku oprogramowania dla przedsiębiorstw, pomaga uzyskiwać lepsze wyniki przedsiębiorstwom każdej wielkości i z każdej branży. Rozwiązania firmy SAP pozwalają przedsiębiorstwom i ich pracownikom efektywniej współpracować i lepiej wykorzystywać posiadane informacje biznesowe w celu zdobycia przewagi nad konkurencją ― zarówno na zapleczu, jak i w sali spotkań zarządu, w magazynie czy w sklepie, z wykorzystaniem zarówno komputerów stacjonarnych, jak i urządzeń przenośnych. Aplikacje i usługi SAP pomagają ponad 195 tys. klientów (łącznie z klientami przejętej firmy SuccessFactors) zwiększać zyski, stale dostosowywać się do zmian i rozwijać się w sposób zrównoważony. Więcej informacji można znaleźć pod adresem www.sap.com.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu