Przejdź do treści

ABC Data wypłaciła akcjonariuszom 20 mln zł dywidendy

W piątek 28 września akcjonariusze otrzymali 0,16 zł dywidendy na każdą posiadaną akcję czołowego dystrybutora IT w regionie Europy Środkowo – Wschodniej, czyli ABC Data. Była to pierwsza dywidenda w giełdowej historii spółki, a stopa dywidendy wyniosła, aż 7,8 proc.

O wypłacie zysku zdecydowało Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które zaakceptowało rekomendację Zarządu. Dniem dywidendy był 14 września. Na łączną kwotę 20 mln zł składa się cały jednostkowy zysk wypracowany w 2011 roku (pomniejszony o obowiązkowy 8% odpis na kapitał zapasowy) oraz część kapitału rezerwowego. Wypłatą dywidendy objętych zostało 123 376 455 akcji spółki.

„Realizujemy przyjętą w prospekcie politykę w zakresie dywidendy, której głównym założeniem jest dzielenie się zyskiem z akcjonariuszami. Naszym zdaniem wypłata dywidendy jest dowodem dojrzałości i dobrej  kondycji finansowej spółki.” – mówi Wojciech Łastowiecki, Wiceprezes ABC Data S.A.

ABC Data rozpoczęła w  IV kwartale ubiegłego roku skup akcji własnych, których łączna kwota nabycia  powiększona o koszty ich nabycia ustalona została na maksymalnym poziomie 20 mln zł. Do tej pory ABC Data kupiła 1 351 853 akcji stanowiących 1,08 proc. kapitału zakładowego spółki, na które przeznaczyła 2,9 mln zł.

W pierwszym półroczu ABC Data wypracowała 1,5 mld przychodów, co oznaczało wzrost o 23% w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego. Skonsolidowana EBITDA po korekcie wyniosła 22,4 mln zł i była wyższa o 24,9 proc. w stosunku do wyniku osiągniętego w I półroczu 2011 r. Wynik netto na poziomie Grupy, w pierwszym półroczu wyniósł 11,7 mln zł w porównaniu do 8,2 mln zł rok wcześniej. ABC Data konsekwentnie realizuje strategię rozwoju regionalnego. Obecnie polski dystrybutor sprzętu IT prowadzi bezpośrednią działalność w siedmiu krajach, a jego strategia zakłada operowanie na rynkach zamieszkałych przez 100 mln osób.

O ABC Data S.A.

ABC Data S.A. jest jednym z liderów rynku dystrybucji sprzętu IT i consumer electronics w Polsce oraz jedynym podmiotem działającym bezpośrednio w siedmiu państwach Europy Środkowej i Wschodniej (należących do UE). Firma od ponad 20 lat oferuje sprzęt komputerowy, oprogramowanie i elektronikę użytkową. ABC Data dysponuje największą na rynku ofertą ponad 56 tysięcy produktów ponad 300 renomowanych dostawców.

W czerwcu 2011 roku ABC Data S.A. rozpoczęła sprzedaż materiałów eksploatacyjnych pod własną marką Colorovo. Pod tą marką Spółka oferuje obecnie ponad 400 produktów we wszystkich krajach, na terenie których działa. W latach 2009-2011 firma corocznie nagradzana przez EMEA Channel Academy tytułem najlepszego dystrybutora IT w regionie CEE.