Przejdź do treści

Trendy w motoryzacji i transporcie w 2013 roku

Dnia 26.09.2012r. w siedzibie Krajowej Izby Gospodarczej odbyła się konferencja KIG i F5 Analytics prezentująca specjalny raport „Trendy 2013: Transport i Motoryzacja”. Na jego podstawie zaprezentowanych zostało 5 kierunków, które najpełniej opisują zmiany, jakie czekają rynek motoryzacyjny i spedycyjny w najbliższych latach.

Według raportu sporządzonego przez Pracownię F5 Analytics na podstawie dogłębnego researchu i analizy, najbardziej przyszłościowymi tendencjami będą:

ECOWORSHIP

W trakcie ponad stuletniego okresu rozwoju motoryzacji, doszliśmy do przełomowego punktu, w którym to samochód jest projektowany z myślą o przystosowaniu się do środowiska a nie na odwrót. Zmiana ta znajduje odbicie w rozwiązaniach technologicznych, wykorzystywanych w produkcji nowoczesnych pojazdów.

TELEMATYZACJA

Systemy telematyczne, ich jakość oraz funkcjonalność, stają się jednym z czynników decydujących o wyborze samochodu konkretnej marki. Są coraz powszechniej wykorzystywane nie tylko do komunikacji ze światem zewnętrznym, ale również jako narzędzia wspomagające diagnostykę stanu technicznego pojazdu i zachowanie kierowców na drodze.

CUSTOMIZACJA

Różnorodność oczekiwań konsumentów, wymusza na producentach elastyczność w tworzeniu ofert, jak i poszerzanie jej palety. Znajduje to wyraz nie tylko w zróżnicowaniu i poszerzeniu oferty typów nadwozia czy wzbogaceniu proponowanych jednostek napędowych, ale również w charakterze usług przedsprzedażowych i posprzedażowych. Same auta w coraz większym stopniu będą kształtowane przez samych użytkowników i ich styl życia. Tradycyjne strategie marketingowe ulegają zrewidowaniu.

URBANIZACJA

Do 2025 roku prawie 70 procent światowej populacji będzie mieszkać w miastach. Większość z 20 największych metropolii będzie się znajdowało w państwach rozwijających się. W nowej rzeczywistości miejskiej, dotychczas dominujące modele systemów transportowych staną się nie tyle anachroniczne, co niewystarczające. Nowoczesne, inteligentne systemy transportu miejskiego będą stanowiły zwartą sieć różnych środków lokomocji – zarówno zbiorowych, jak i indywidualnych. Według  Marka Cywińskiego, Dyrektora Generalnego Kapsch Telematic Services, a także jednego z prelegentów konferencji, Inteligentne Systemy Transportowe to innowacyjne rozwiązania dla miast, które nie tylko zwiększają bezpieczeństwo i płynność ruchu, ale także zmniejszają korki podnosząc efektywność transportu publicznego. Mają również pozytywny wpływ na ochronę środowiska i zmniejszenie emisji spalin.

TRANSPORT PUBLICZNY

Globalny wzrost ludności stawia ogromne wyzwania związane z organizacją transportu. Rozwój szeroko pojętej infrastruktury transportowej (koleje wielkich prędkości, autostrady, porty lotnicze) staje się możliwy na niespotykaną dotąd skalę dzięki inwestycjom realizowanym w trybie partnerstwa publiczno-prywatnego.

Spotkanie otworzył Andrzej Arendarski – Prezes Krajowej Izby Gospodarczej oraz Konrad Jerin – redaktor naczelny F5 TRENDBOOK. Gośćmi konferencji, zasiadającymi w panelu dyskusyjnym, byli m.in. Michał Wekiera  – Zastępca Prezesa Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego,  Janusz Kobus – Zastępca Prezesa Polskiej Izby Motoryzacji, Marek Cywiński – Dyrektor Generalny Kapsch Telematic Services oraz Łukasz Oleszczuk ze Stowarzyszenia SISKOM. Relację ze spotkania można było obejrzeć on-line na serwisie Ekonomia.pl

Raport Trendy 2013: Transport i Motoryzacja jest dostępny w sprzedaży F5 Analytics (kontakt: redakcja@fpiec.pl). Informacje w nim zawarte pozwalają zrozumieć oczekiwania nowoczesnych konsumentów, usprawnić komunikację zewnętrzną i wewnętrzną firmy; wskazują nisze i potencjał wybranych segmentów rynku; stanowią bogate źródło inspiracji, użyteczne narzędzie przy tworzeniu prezentacji. W przygotowaniu Pracowni kolejny raport „Smart Cities”.