Przejdź do treści

Event Management na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego

Dnia 17 września ruszyła rekrutacja na studia podyplomowe z zakresu Event Management organizowanych przez Stowarzyszenia Branży Eventowej wraz z Wydziałem Zarządzanie Uniwersytetu Warszawskiego na rok akademicki 2012-2013. Otwarcie nowego kierunku jest konsekwencją realizowanej misji edukacyjnej SBE. Koncepcja została omówiona szczegółowo podczas spotkania z władzami Wydziału Zarządzania UW przy okazji wspólnej konferencji, która obyła się w maju tr.

Opis studiów:

Podstawowym celem studium jest przekazanie szerokiej wiedzy dotyczącej event managementu (zarządzania projektami eventowymi). Zajęcia będą się koncentrowały przede wszystkim na praktycznych aspektach zawodu event managera jednak z uwzględnieniem teoretycznej wiedzy z zakresu komunikacji marketingowej, prawa czy zarządzania projektami. Wykłady prowadzone będą zarówno przez kadrę naukową Wydziału Zarządzania oraz przez wybitnych przedstawicieli branży eventowej: właścicieli agencji eventowych i event managerów. Podzielą się oni swoją wiedzą zdobywaną przez wiele lat przy organizacji wydarzeń różnej skali w Polsce oraz za granicą.

Sylwetka absolwenta

Studia skierowane są zarówno do osób, które są zainteresowane pracą w zawodzie Event Managera jak i tych, które zajmują się już organizacją wydarzeń na co dzień i chciały by usystematyzować i poszerzyć swoje kompetencje z tego zakresu. W szczególności zajęciami powinni zainteresować się pracownicy agencji eventowych, reklamowych i PR, firm HR, pracownicy korporacji, hoteli i obiektów eventowych, przedstawiciele administracji publicznej, właściciele małych i średnich przedsiębiorstw.

Program studiów obejmuje następująca zagadnienia:

 1. Marketing/Komunikacja 360
 2. Wstęp do prawa cywilnego/administracyjnego
 3. Zarządzanie projektami/procesowe
 4. Przywództwo i zarządzanie ludźmi
 5. Prawo w marketingu i eventach
 6. Public Relations/Sponsoring
 7. Internet i social media w eventach
 8. Wystąpienia publiczne /prezentacje
 9. Psychologia i socjologia w eventach
 10. Negocjacje/Analiza konkurencji
 11. Internet i social media w eventach
 12. Brief – od kreacji do ewaluacji
 13. Charakterystyka i rodzaje eventów
 14. Event w strategii firmy
 15. Event jako narzędzie sprzedaży
 16. Event jako narzędzie HR
 17. Obiekty eventowe – charakterystyka, wymagania, współpraca
 18. Scenotechnika: światło, dźwięk, multimedia, scenografie
 19. ROI w eventach /Ewaluacja Eventów
 20. Zarządzanie klientami/Account Management/Team Management
 21. Bezpieczeństwo i Zarządzanie Kryzysowe
 22. Kurs pierwszej pomocy
 23. CSR

Termin rekrutacji: 17 września – 5 października 2012

Miejsce składania dokumentów:

Punkt Rekrutacyjny WZ UW, 02-678 Warszawa, ul. Szturmowa 1/3
pon.-pt.: 10.00 – 18.00
sob.: 10.00 – 14.00
tel.: 022 55 34 100, 022 55 34 026

Data rozpoczęcia zajęć: 20 października 2012
Ilość godzin: 168 (2 semestry)
Terminy zajęć: zajęcia rozpoczynają się w 20 października 2012, zjazdy odbywają się przeciętnie 1-2 razy w miesiącu, w soboty i niedziele.
Miejsce zajęć: Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, ul. Szturmowa 1/3, Warszawa
Limit miejsc: 40 osób

Czesne: 6000 zł za 2 semestry (6200 zł płatne w 2 ratach lub 6400 zł płatne w 4 ratach)

Wymagane dokumenty:

 1. odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (licencjat/magister)
 2. podanie o przyjęcie na studia
 3. CV
 4. kserokopia dowodu osobistego
 5. 2 fotografie o formacie 35 x 45 mm
 6. zobowiązanie do ponoszenia kosztów odpłatności za studia