Przejdź do treści

Riverbed i VMware przedstawiają rozwiązania dla sieci konfigurowanych programowo (SDN Software-Defined Networks)

1 Riverbed Technology, SDN, Software-Defined Networks, VMware

Riverbed Technology, firma zajmująca się poprawą wydajności sieci, ogłosiła rozszerzenie partnerstwa strategicznego z VMware. Firmy przedstawią rozwiązania w zakresie zarządzania wydajnością w sieci SDN oraz optymalizacji sieci rozległej (WAN) dla wirtualnych centrów danych (VDC). Planowane rozwiązania Riverbed® mają zapewnić operacyjną stabilność oraz wydajność sieci SDN i centrów VDC opartych na VMware. Rodzina produktów Riverbed Cascade® dla VXLAN zapewni organizacjom IT rozpoznające aplikacje rozwiązanie dla zarządzania wydajnością sieci (NPM – Network Performance Management). Co więcej, Riverbed Steelhead® Cloud Edition zostanie jeszcze bardziej zintegrowany z VMware vCloud Director®, aby ułatwić wdrożenie, konfigurację i zarządzanie siecią WAN zoptymalizowaną w systemie optymalizacja-jako-usługa dla VDC. Riverbed ogłosił również, że zamierza wprowadzić na rynek dodatkowe produkty Cascade w wersji wirtualnej, w tym Cascade® Profiler Virtual Edition oraz Cascade® Gateway Virtual Edition.

Zarządzanie wydajnością w sieciach SDN oraz w wirtualnym centrum danych

Sieci SDN można uznać za wstęp do VDC. Podstawą tego trendu w wirtualizacji sieci jest technologia nakładek VXLAN, która umożliwia szybką i dynamiczną konfigurację wirtualnej sieci. Poprzez tworzenie wirtualnych sieci na żądanie, które mogą rozciągać się w fizycznych granicach przedsiębiorstwa, można optymalizować moc obliczeniową i możliwość przechowywania danych aplikacji o krytycznym znaczeniu. W przypadku wirtualnych nakładek, ruch jest tunelowany w sieci fizycznej, co tworzy martwe miejsca, do których nie ma wglądu, a w rezultacie utrudnia rozwiązywanie problemów związanych z wydajnością.

Riverbed i VMware współpracują nad rozwinięciem nowego zgodnego z VXLAN formatu protokołu (IPFIX – Internet Protocol Flow Information Export). Ta funkcjonalność pozwoli na monitorowanie wydajności sieci i aplikacji, rozwiązywanie problemów oraz raportowanie w taki sposób, aby organizacja była w stanie używać sieci SDN bez utraty kontroli operacyjnej.

Rodzina produktów Riverbed Cascade to rozpoznające aplikacje rozwiązanie NPM, umożliwiające wykorzystanie informacji o wydajności sieci nakładkowych oraz o ruchu w porcie UDP w celu zapewnienia kompleksowego i ujednoliconego wglądu w sieciach WAN, LAN, wirtualnych sieciach nakładkowych oraz w centrach danych znajdujących się w chmurze. Dostęp do tych informacji umożliwia zespołom ds. sieci i wirtualizacji znalezienie i naprawienie problemów związanych z wydajnością sieci i aplikacji, bez względu na architekturę tej sieci – tradycyjną, zwirtualizowaną w części lub w pełni, czy też sieć SDN. Wyposażone w nowe funkcjonalności rozwiązania Riverbed Cascade umożliwią:

  • kontrolowanie i lepsze zrozumienie kwestii wydajności wirtualnych sieci nakładkowych VXLAN
  • monitorowanie i rozwiązywanie problemów związanych z wirtualnymi centrami danych i siecią fizyczną przy pomocy jednego rozwiązania
  • wyizolowany wgląd właścicieli wirtualnych centrów danych w wydajność ich sieci oraz poziom SLA
  • wdrożenie całkowicie wirtualnego rozwiązania dla zarządzania wydajnością sieci SDN i VDC w postaci oprogramowania Cascade Profiler Virtual Edition, Cascade Gateway Virtual Edition oraz Virtual Cascade Shark software

Standaryzacja, uproszczenie i zautomatyzowanie usług w chmurze

W maju 2012 Riverbed i VMware połączyły siły, aby poprawić wydajność i elastyczność przenoszenia obciążeń między chmurami. Połączenie optymalizacji WAN firmy Riverbed i rozwiązań VMware vCloud Connector™ pozwala przedsiębiorstwom i dostawcom usług zmaksymalizować ofertę w zakresie przetwarzania danych w chmurze poprzez umożliwienie klientom korzystania z poczynionych już inwestycji IT.

W ramach tego przedsięwzięcia, Riverbed i VMware kontynuują rozwój rozwiązania, aby umożliwić czerpanie korzyści wynikających z optymalizacji w chmurze, oferując przedsiębiorstwom i dostawcom usług elastyczność, kontrolę i zwinność jakiej oczekują. Integracja VMware vCloud przyczyni się do standaryzacji wdrożeń optymalizacji WAN w wirtualnych środowiskach i automatyzacji procesów wdrożeniowych w ramach rozwiązań o znaczeniu krytycznym. Używając VMware vCloud Director i vCloud Networking & Security (vCNS) klienci będą mogli w prosty sposób dołączyć Riverbed Steelhead Cloud Edition do infrastruktury ich chmury. Integracja może w pełni zautomatyzować rozmieszczanie i zarządzanie Steelhead Cloud Edition, podczas gdy integracja z vCNS Edge zapewnia przekierowanie ruchu do Steelhead Cloud Edition by zapewnić całkowicie zautomatyzowaną optymalizację. Ta standaryzacja i automatyzacja pozwoli firmom i dostawcom usług, korzystającym z vCloud Director, łatwiej rozwijać i rozmieszczać zoptymalizowane rozwiązania, zwiększyć zwrot z inwestycji, skrócić czas wprowadzenia na rynek oraz oferować wysokiej jakości rozwiązania w chmurze.

O Riverbed

2 Riverbed Technology, SDN, Software-Defined Networks, VMwareRiverbed Technology jest specjalistą w dziedzinie poprawy wydajności infrastruktury IT. Dzięki rozwiązaniom Riverbed, firmy mogą skutecznie realizować kluczowe inicjatywy, takie jak: wirtualizacja, konsolidacja, cloud computing oraz strategie awaryjnego odzyskiwania danych (disaster recovery), nie narażając się na utratę wydajności oraz zapewniając wgląd w aplikacje i sieci bez potrzeby zwiększenia przepustowości. Tysiące przedsiębiorstw prowadzących działalność w rozproszonych lokalizacjach używa rozwiązań Riverbed by przyspieszyć swoją infrastrukturę IT i obniżyć koszty. Dodatkowe informacje o Riverbed (Nasdaq: RVBD) dostępne są na www.riverbed.com.