OPTeam S.A. zapewnił nowe serwerownie dla Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach

Studenci i pracownicy Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach mają już do dyspozycji szybkie łącza internetowe i lepszy dostęp do uczelnianych baz danych. Giełdowa spółka OPTeam S.A. oficjalnie zakończyła budowę dwóch nowoczesnych serwerowni dla uczelni. Umowy na ich wyposażenie i uruchomienie opiewały na ponad 9,5 mln zł brutto. Z kolei dzięki wygranemu 30 sierpnia kolejnemu przetargowi, OPTeam dostarczy dla Uniwersytetu dodatkowo telefony IP oraz punkty dostępowe do bezprzewodowej łączności z Internetem za ponad 553 tys. zł.

– Jesteśmy dumni z tego projektu. Utworzenie nowoczesnych serwerowni, ich wyposażenie w sprzęt, oprogramowanie oraz realizacja wdrożenia dla największej uczelni w regionie udało się zrealizować w rekordowym czasie zaledwie 50 dni – podkreśla Andrzej Pelczar, prezes OPTeam S.A. Odbiór ostatnich prac, zrealizowanych w ramach dwóch wygranych przez OPTeam przetargów, nastąpił w piątek 14 września.

W dwóch budynkach Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego powstały nowoczesne serwerownie pracujące w oparciu o przełączniki sieciowe działające w technologii 10Gb/s. Zainstalowano w nich 30 serwerów m.in. z oprogramowaniem do wirtualizacji.

– Cieszymy się, że nasza współpraca z Uniwersytetem nie kończy się na realizacji tych zadań. Wygraliśmy kolejny przetarg i zbudowane przez nas serwerownie uzupełnimy teraz m.in. o urządzenia i oprogramowanie umożliwiające bezprzewodowy dostęp do Internetu wszystkim studentom i pracownikom uczelni oraz gościom szkoły zarejestrowanym w ogólnopolskim systemie eduroam – mówi Andrzej Pelczar.

Z różnego typu rozwiązań firmy OPTeam korzysta około 90 szkół wyższych. Według raportu ComputerWord Top 200 za rok 2011, spółka jest na trzecim miejscu wśród największych dostawców rozwiązań i usług IT dla sektora edukacji.

– Dzięki informatyzacji polskich uczelni rośnie ich konkurencyjność i poziom kształcenia. Coraz więcej szkół wyższych przechodzi w tym zakresie bardzo korzystne zmiany, co obserwujemy nie tylko jako przedsiębiorstwo z sektora IT, ale także jako firma co rok przyjmująca do pracy stażystów i nowych pracowników – podkreśla Prezes Pelczar.

Do największych wdrożeń realizowanych przez OPTeam na polskich uczelniach należy system uwierzytelnienia i autoryzacji oraz oprogramowanie informatyczne usprawniające proces dydaktyczny i organizację pracy uczelni m.in. dla Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Z kolei warszawskiej Akademii Wychowania Fizycznego w ramach konsorcjum dostarczyła sprzęt i oprogramowanie niezbędne do pracy serwerowni uczelni oraz wdrożyła system informatyczny wspierający prowadzenie prac badawczo-naukowych.

OPTeam przygotował też innowacyjne oprogramowanie do śledzenia losu absolwentów, które cieszy się dużym zainteresowaniem szkół wyższych. Ponadto spółka jest zdecydowanym liderem na rynku elektronicznych legitymacji studenckich w Polsce. Brała też udział w unijnym projekcie mającym na celu opracowanie standardu systemu karty studenckiej w europejskich uczelniach.

Informacje o Spółce:

OPTeam S.A. działa na rynku usług IT od 1988 r. Spółka jest producentem i integratorem specjalistycznych systemów informatycznych opartych o technologie kart elektronicznych. W obszarze działalności OPTeam S.A. znajduje się również dostarczanie i integracja zaawansowanych rozwiązań ICT związanych z szeroko rozumianym bezpieczeństwem danych, budowa sieci teleinformatycznych, centrów przetwarzania danych oraz dostarczanie i wdrażanie systemów do zarządzania klasy ERP. Spółka specjalizuje się także w projektowaniu i budowie rozwiązań efektywnie wykorzystujących technologie internetowe oraz prowadzi działalność z zakresu integracji fiskalnych systemów sprzedaży.

Odbiorcami OPTeam S.A. są klienci instytucjonalni – przede wszystkim uczelnie wyższe i firmy z branży energetycznej (utilities), a także przedsiębiorstwa przemysłowe, m.in. z branży lotniczej oraz firmy handlowe i usługowe.

Informacje o Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach:

Uniwersytet Przyrodniczo Humanistyczny w Siedlcach jest największą uczelnią w regionie. Kształci on na czterech wydziałach i 21 kierunkach studiów blisko 10 tys. studentów. Posiada 2 uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego i 6 stopnia doktora. Absolwentami siedleckiej uczelni zostało już 45 tys. osób. UPH jest jedynym uniwersytetem w województwie mazowieckim poza Warszawą. Jako pierwszy w kraju wdrożył program integracyjnego kształcenia osób niepełnosprawnych.