Przejdź do treści

IBM na Politechnice

We wtorek, 18.09, o godz. 16.30 odbędzie się spotkanie wiceprezes światowego koncernu IBM Corporation z przedstawicielami Politechniki Wrocławskiej. Rozmowy Pani Marisy Viveros z Wydziałem Elektroniki, Podstawowych Problemów Techniki oraz Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki dotyczyć będą podsumowania dotychczasowej współpracy (przede wszystkim w obszarze Cloud Computing) i kierunków jej rozwoju.

Pani Marisa Viveros jest wiceprezesem IBM Corporation. Jest odpowiedzialna za tworzenie programów akademickich i badawczych, które mają wzmacniać współpracę między instytucjami naukowymi, organizacjami rządowymi i IBM w kierunku budowy cyber bezpieczeństwa. Jest współautorką wielu opracowań i patentów w tego obszaru.

Dobra współpraca Politechniki Wrocławskiej i IBM, trwa już kilka lat. To m.in. dzięki niej w 2009 roku zapadła decyzja o otworzeniu we Wrocławiu Zintegrowanego Centrum Dostarczania Usług IT IBM. Rok później IBM Polska oraz Politechnika Wrocławska podpisały umowę o powstaniu pierwszego w kraju Wielozadaniowego Centrum ds. Cloud Computing. Dzięki współpracy ze światowym gigantem informatycznym organizowane są Praktyki edukacyjne Multipurpose Cloud Center (mc2). Niemal tysiąc naszych studentów uczyło się nowych technologii, zapoznawało z działalnością korporacji oraz mogło wykazać się kreatywnością w rozwiązywaniu zadań IT. W tym roku najlepsi praktykanci odwiedzili IBM Haifa Research Lab w Izraelu, z którą podpisaliśmy umowę.

Nasza uczelnia została także zaproszona przez IBM do udziału w dwóch międzynarodowych zespołach. Pierwszy z nich „IBM Academic Skills Cloud” to projekt olbrzymiej „chmury edukacyjnej”, skupiający dwadzieścia jednostek akademickich z całego świata. Natomiast IBM Cloud Academy to elitarne stowarzyszenie szkół wyższych pracujących w technologiach Cloud Computing.

Przypomnijmy także, że projekty dwóch zespołów naukowych z naszego Wydziału Elektroniki zwyciężyły w organizowanym przez IBM konkursie Industry Skills Innovation Awards, dotyczącym wykorzystywania nowych technologii w poprawie jakości życia.