ArcelorMittal wyda 58 mln euro na inwestycje w Polsce

Do końca przyszłego roku firma ArcelorMittal zrealizuje w swoich polskich oddziałach cztery projekty inwestycyjne o łącznej wartości 58 mln euro. Komitet Alokacji Inwestycji oraz Zarząd grupy podjęły decyzję o modernizacji konwertora tlenowego nr 2 w Dąbrowie Górniczej i linii ocynkowania ogniowego w Świętochłowicach, a także realizacji projektu długiej szyny oraz utworzeniu centrum serwisowego grodzic.

Dąbrowa Górnicza, 13 września 2012 r. – Celem planowanych inwestycji jest umocnienie pozycji firmy w branży stalowej oraz dostosowanie się do nowych europejskich standardów technologicznych. Poprzez modernizację konwertora tlenowego w Dąbrowie Górniczej i linię ocynkowania ogniowego w Świętochłowicach, ArcelorMittal Poland chce zwiększyć bezpieczeństwo i niezawodność instalacji. Natomiast dzięki projektowi długiej szyny oraz utworzeniu centrum serwisowego grodzic ma zamiar rozwijać i wzmacniać swoją pozycję zarówno w grupie, jak i na rynkach zewnętrznych.

Stalownia w Dąbrowie Górniczej przeprowadzi do końca 2013 roku prace modernizacyjne, których koszt sięgnie 14 mln euro. Z kolei oddział w Świętochłowicach zmodernizuje linię ocynkowania ogniowego, czego efektem ma być zwiększenie niezawodności urządzenia. Strategicznym projektem o ogromnym znaczeniu dla firmy jest też rozpoczęcie produkcji 120-metrowej szyny. „Długa szyna to dla nas projekt absolutnie kluczowy i niezbędny, aby utrzymać i wzmocnić nasz udział w rynku. Zakończenie prac planujemy na grudzień 2013 roku” – mówi Patrick Deforche, dyrektor ds. projektów ArcelorMittal na Europę Wschodnią. „Koszt tej inwestycji to 36 mln euro, z czego 4 mln przeznaczono w 2011 roku na zmiany konstrukcyjne walcowni dużej”. W przyszłym roku ArcelorMittal Poland odda do użytku również nowoczesne centrum serwisowe grodzic, którego planowane zdolności produkcyjne wynoszą 85 tys. ton.

„Kontynuacja strategicznego planu inwestycyjnego jest dla ArcelorMittal Poland kwestią priorytetową. Wierzymy, że dzięki niemu wzmocnimy nasz udział w rynku. Fakt, że Komitet Alokacji Inwestycji zatwierdził wszystkie cztery projekty w tak trudnych warunkach rynkowych, świadczy o tym, że polskie oddziały zajmują kluczową pozycję w strukturach grupy.” – powiedział Manfred Van Vlierberghe, dyrektor generalny ArcelorMittal Poland.

O ArcelorMittal Poland


1 ArcelorMittal, Manfred Van Vlierberghe
ArcelorMittal Poland jest największym producentem stali w Polsce, skupiającym ok. 70 proc. potencjału produkcyjnego polskiego przemysłu hutniczego. W skład firmy wchodzi pięć hut: w Krakowie, Dąbrowie Górniczej, Sosnowcu, Świętochłowicach i Chorzowie. Do koncernu należą także Zakłady Koksownicze Zdzieszowice, będące największym producentem koksu w Polsce i Europie. ArcelorMittal Poland zatrudnia ponad 12 000 osób, a wraz ze spółkami zależnymi – ponad 15 000. Firma produkuje szeroki wachlarz wyrobów długich, płaskich, specjalnych oraz półwyrobów stalowych na potrzeby m.in. budownictwa, przemysłu AGD i transportowego.

Realizując globalną strategię zrównoważonego rozwoju, firma od roku 2004 zainwestowała ponad 4,5 mld zł w technologie, które znacznie ograniczyły wpływ jej działalności na środowisko naturalne. W dużym stopniu wspiera również społeczności lokalne, inwestując w obszary związane przede wszystkim ze zdrowiem i edukacją.

O ArcelorMittal

ArcelorMittal to największy na świecie producent stali, obecny w ponad 60 krajach. Firma jest liderem we wszystkich czołowych sektorach rynku stali, w tym sektorze motoryzacyjnym, budowlanym, artykułów gospodarstwa domowego i opakowań. Zajmuje wiodącą pozycję w obszarze badań i rozwoju oraz technologii, jak również posiada rozległe złoża surowców i rozbudowaną sieć dystrybucji. Dzięki zakładom zlokalizowanym w ponad 20 krajach na  4 kontynentach ArcelorMittal jest obecny na wszystkich kluczowych rynkach stalowych, zarówno tych rozwiniętych, jak i rozwijających się.

Wyznając kluczowe dla firmy wartości: zrównoważony rozwój, jakość i przywództwo, ArcelorMittal prowadzi swoją działalność w sposób odpowiedzialny, dbając o zdrowie, bezpieczeństwo i dobrobyt pracowników i kontrahentów firmy oraz troszczy się o społeczności lokalne, wśród których operuje. Firma jest również przywiązana do zrównoważonego zarządzania zasobami środowiska naturalnego oraz nieodnawialnymi surowcami. Rozwijając najnowocześniejsze technologie produkcji stali i inwestując w badania, czyni także wysiłki na rzecz walki ze zmianami klimatycznymi.

W 2011 roku obroty ArcelorMittal sięgnęły 94 miliardów dolarów, a produkcja stali surowej w zakładach firmy wyniosła 91,9 milionów ton, co stanowi średnio 6-procent produkcji światowej. ArcelorMittal jest notowany na giełdzie w Nowym Jorku (pod symbolem MT), Amsterdamie (MT), Paryżu (MT), Brukseli (MT), Luksemburgu (MT) oraz hiszpańskich indeksach w Barcelonie, Bilbao, Madrycie i Walencji (MTS).

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu