Przejdź do treści

Światowy Raport Jakości – dwie trzecie przedsiębiorstw nieprawidłowo testuje aplikacje mobilne

Capgemini, jeden z wiodących dostawców usług konsultingowych, technologicznych i outsourcingowych oraz Sogeti, należąca do Grupy Capgemini opublikowały wyniki czwartego, dorocznego badania – Światowy Raport Jakości. Raport opublikowany we współpracy z HP wskazuje, że organizacje zmagają się z wyzwaniami ery mobilności, i tylko jedna trzecia (31 procent) z objętych badaniem firm testuje aplikacje mobilne. Organizacje przeprowadzające mobilne testy jakości (QA), są głównie skoncentrowane na wydajności (64 procent) i funkcjonalności (48 procent), 18 procent na bezpieczeństwie. Co gorsza, wydaje się, że organizacje wykonujące testy nie potrafią zaadresować nowych wyzwań coraz bardziej zcyfryzowanego środowiska, ponieważ nie posiadają odpowiednich zasobów, narzędzi i metod. Dodatkowo zdolność do efektywnego przeprowadzania testów aplikacji nigdy nie była tak ważna dla reputacji i działalności firm.

Raport ujawnia, że w większości firm (51 procent) testowanie pozostaje funkcją wewnętrzną. Tylko 13 procent korzysta z usług zewnętrznego dostawcy. Niestety organizacje, które prowadzą testy samodzielnie, nie dysponują zasobami, które są przygotowane do korzystania z nowych technologii. Raport ujawnia brak zaufania firm do swoich zdolności zapewnienia jakości oprogramowania, a ponad połowa respondentów (59 procent) wiedzę swoich wewnętrznych zespołów dotyczącą najnowszych narzędzi i technologii testowania ocenia zaledwie jako przeciętną. Dwie trzecie respondentów przyznaje, że nie ma odpowiednich narzędzi do testowania aplikacji mobilnych, a jedna trzecia, że nie ma właściwych metodologii i procesów (34 procent) a także koniecznej wiedzy (29 procent).

“Sprawdzone i niezawodne aplikacje stały się krytyczne dla działalności wielu organizacji. W tej sytuacji rozbrzmiewa brak zaufania większości firm do swoich zdolności w zakresie monitorowania i testowania jakości oprogramowania – Michel de Meijer, Global Service Line Testing Lead,Capgemini Group. Firmy działające globalnie muszą zapewnić stały dostęp do różnego typu urządzeń mobilnych, w każdym miejscu i o każdej porze, często tysiącom pracowników i niekiedy milionom klientów. Zespoły zapewnienia jakości muszą poważnie zastanowić się nad zintegrowanymi strategiami testowania, obejmującymi tradycyjne i mobilne aplikacje, aby sprostać wymaganiom użytkowników.”

Raport podkreśla też wpływ przetwarzania w chmurze na testowanie i zapewnienie jakości. Prawie ćwierć aplikacji (22 procent) firm objętych badaniem, jest utrzymywane w chmurze, a do roku 2015 spodziewany jest wzrost do jednej trzeciej (32 procent). W rezultacie, testowanie w chmurze znacząco się rozwinie wraz ze zwiększonym przekonaniem specjalistów ds. jakości do korzystania z chmury jako platformy testowania. Raport podaje, że ponad 28 procent testów odbywa się w środowisku chmury i prognozuje wzrost do 29 procent w 2015r. Tylko 4 procent firm deklaruje, że nie będzie przeprowadzać testów w chmurze w ciągu kolejnych trzech lat, w porównaniu z 31 procentami dwa lata temu. To oznacza, że spodziewane korzyści testowania w chmurze zdecydowanie przeważają nad minusami.

Raport pokazuje też, że ponieważ firmy dążą do obniżenia kosztów i skrócenia czasu wprowadzenia produktów na rynek, ponad dwie piąte (42 procent) budżetów przeznaczonych na zapewnienie jakości wzrosła w ostatnim roku, a tylko 11 procent budżetów zmalało. Większość respondentów (53 procent) oczekuje też wzrostu ich budżetów do roku 2015, a tylko jedna piąta (18 procent) spodziewa się obniżenia. Jako, że organizacje dążą do centralizacji i konsolidacji procesów zapewnienia jakości celem dalszych redukcji kosztów i efektywności, raport wskazuje jako znaczący trend inwestowania w Centra Doskonałości Testów – (TCOE). Podczas gdy obecnie tylko 6 procent posiada takie centra, stanowi to jednak 50 procentowy wzrost w stosunku do roku 2011. Prawie dwie trzecie firm (60 procent) obecnie planuje lub tworzy takie centra upatrując w nich sposobu zapewnienia przewagi konkurencyjnej.

„Organizacje muszą odpowiednio zbilansować ograniczone zasoby z innowacjami, jeśli stawiają na rozwój biznesu i odróżnienie się od konkurencji. – dodaje Matthew Moran, vice president, Hybrid IT and Cloud, Product Marketing, Software, HP. Z pomocą HP firmy mogą uaktualnić i zoptymalizować zasoby do testów i operacje tak, aby obniżyć koszty, przyśpieszyć czas wprowadzania produktów na rynek oraz poprawić jakość usług, wszystko dzięki korzystaniu z nowych modeli dostarczania usług jak: technologie mobilne, społecznościowe i chmura.”

Raport dostępny jest na stronie: www.capgemini.com/insights-and-resources/by-publication/world-quality-report-2012–2013/

O Światowym Raporcie Jakości 2012-2013

Światowy Raport Jakości 2012 – 2013 (The World Quality Report 2012-2013) jest czwartym z serii corocznych badań o stanie jakości aplikacji i praktyk z zakresu testowania w różnych branżach na całym świecie. Od roku 2009 grupa Capgemini i HP publikują raport w celu przedstawienia najnowszych trendów dotyczących jakości aplikacji, metodologii, narzędzi i procesów. Podobnie jak w latach poprzednich raport zawiera szczegółowe profile stanu jakości aplikacji w wielu branżach: dobrach konsumpcyjnych, sprzedaży detalicznej, energetyce, finansach, high tech, administracji publicznej i telekomunikacji, oraz mediach i rozrywce. W tym roku, raport zawiera dodatkowo opracowanie trendów IT i praktyk w zakresie zapewnienia jakości z perspektywy  różnych regionów: Ameryka Północna, łącznie ze Stanami Zjednoczonymi i Kanadą, Ameryka Południowa, z Brazylią, Europa Zachodnia: Francja, Niemcy, Szwajcaria, Holandia, Kraje Beneluksu, Kraje Skandynawskie (Szwecja, Finlandia, Dania i Norwegia), Wielka Brytania i Irlandia, Europa Południowa, Europa Wschodnia, Azja i Region Pacyfiku: Chiny, Hong Kong, Singapur, Australia i Nowa Zelandia.

W badaniu wzięło udział 1 553 dyrektorów IT, dyrektorów finansowych oraz menedżerów ds. jakości aplikacji z 25 krajów. Dane te zostały pogłębione wywiadami z klientami, a wnioski i analizy przygotowane przez naszych specjalistów. W odróżnieniu od lat ubiegłych raport objął badaniem tylko duże organizacje, zatrudniające powyżej 1000 pracowników.

O Capgemini i Sogeti

Grupa Capgemini jest jednym z największych na świecie dostawców usług konsultingowych, technologicznych i outsourcingowych. Firma pomaga klientom dokonywać zmian i rozwijać się dzięki zastosowaniu nowych technologii. Grupa obecna jest w 40 krajach i w roku 2011 odnotowała 9,7 miliarda euro, zatrudniając ponad 120 tys. pracowników na całym świecie. Firma Sogeti, należąca w całości do Grupy Capgemini, jest wiodącym dostawcą usług profesjonalnych zatrudniając ponad 20 tys. pracowników w 15 krajach i w ponad 100 biurach w Europie, Stanach Zjednoczonych i Indiach.

Firmy Capgemini i Sogeti opracowały wspólnie innowacyjne usługi w zakresie jakości i testów aplikacji oparte na najlepszych metodologiach testów (TMap® i TPI®) i globalnym modelu obsługi Rightshore®, dzięki którym firmy mogą skutecznie realizować swoje cele w zakresie jakości i testów aplikacji. Capgemini i Sogeti stworzyły jedną z największych na świecie praktyk zajmujących się testami – 9 500 testerów i 14 500 specjalistów ds. aplikacji, w szczególności wspólne centrum kompetencji ze specjalistami ds. Testowania w Indiach.