Polskie Stowarzyszenie Public Relations o. Śląsk wybrało władze

6 września br. w Katowicach podczas Walnego Zebrania PSPR o. Śląsk wybrano władze na rozpoczynającą się kadencję 2012-2014. Członkowie Stowarzyszenia wysoko ocenili dotychczasowy Zarząd, decydując o jego reelekcji w dotychczasowym składzie.

Zdecydowano też, by pozostawić dotychczasową, stosowaną na wzór ‘europejski’, zasadę rotacji na stanowisku przewodniczącego.

Na kolejne cztery i pół miesiąca przewodniczącym PSPR o. Śląsk został wybrany Krystian Dudek, który przewodniczył oddziałowi pod koniec kończącej się kadencji. W czasie dwuletniej kadencji zarządu na tym stanowisku zasiadać będą również, podobnie jak w poprzedniej kadencji; Michał Sobiło, obecnie zastępca przewodniczącego zarządu, Małgorzata Sznicer – skarbnik, Dorota Sobel-Adamska – sekretarz i dr Maria Buszman-Witańska – członek zarządu.

– Wybranie zarządu śląskiego oddziału Stowarzyszenia w tym samym składzie traktujemy jako docenienie naszych prac w zakończonej kadencji i zaufanie jakim obdarza nas lokalne środowisko piarowców. W ostatnich dwóch latach dzięki licznym zrealizowanym projektom i organizacji comiesięcznych spotkań tematycznych gromadzących po kilkudziesięciu uczestników – udało się zaktywizować środowisko piarowców z naszego regionu i zwiększyć liczbę członków Stowarzyszenia. Dzięki temu świadomość profesjonalnego PR staje się coraz powszechniejsza – mówi Krystian Dudek, przewodniczący PSPR o. Śląsk i dodaje – pomysłów na najbliższe dwa lata nam nie brakuje, będziemy chcieli zaangażować jeszcze więcej osób w działalność śląskiego PSPR-u, nawiązać współpracę z kolejnymi partnerami i środowiskiem akademickim, a także aktywnie włączyć się w działanie Stowarzyszenia w całym kraju.

W ciągu miesiąca odbędzie się pierwsze zebranie nowego zarządu, podczas którego przyjęty zostanie plan działań na najbliższą kadencję.

Jak poinformowali przedstawiciele zarządu z pewnością bez zmian pozostanie zasada rotacyjności na stanowiskach we władzach oddziału. Ich zdaniem takie rozwiązanie sprawdziło się dotychczas. Każdy nowy przewodniczący mógł w okresie swojego kierownictwa realizować swój flagowy projekt. Dzięki temu przez całą kadencję stowarzyszenie prowadziło aktywną działalność.

Śląski oddział PSPR jest najstarszym oddziałem Polskiego Stowarzyszenia Public Relations. Jego członkowie i sympatycy we współpracy z UE w Katowicach prowadzą studia podyplomowe z zakresu public relations – nowoczesna komunikacja w praktyce, a także blisko współpracują z organizacjami pozarządowymi.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu