Polski akcent w zarządzie The Mars Society

Miesiące wakacyjne przyniosły duże zmiany w The Mars Society, międzynarodowej organizacji, której celem jest promocja badań i misji na Marsa, zrzeszającej takie osoby jak m.in. James Cameron czy Buzz Aldrin. Dyrektorem Zarządzającym organizacji została Susan Holden Martin, która w latach ubiegłych pełniła m.in. stanowiska Dyrektora ds. Planowania Strategicznego oraz Dyrektora ds. Public Relations i Mediów.

Wszechstronnie wykształcona S. Holden Martin (posiada m.in. MBA w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi i przywództwa oraz doktorat z prawa) podkreśla, że obecne stanowisko jest naturalną kontynuacją dotychczasowych doświadczeń i tradycji rodzinnych.

Zmiany okazały się także korzystne dla Polaków – na stanowisko Europejskiego Koordynatora (Europe Coordinator) powołano Łukasza Wilczyńskiego, dotychczasowego rzecznika Mars Society Polska. Do jego zadań należy obecnie ścisła współpraca z kierownictwem Organizacji oraz z Komitetem Sterującym w zakresie polityki wizerunkowej organizacji w Europie.

O The Mars Society

The Mars Society (TMS) – organizacja powstała w 1998 roku z inicjatywy dr Roberta Zubrina, inżyniera z koncernu Lockheed Martin. Głównym celem The Mars Society jest eksploracja i przyszłe osadnictwo na Marsie.

Cele, do których spełnienia dąży organizacja to głównie informowanie i popularyzowanie wiedzy o Marsie oraz coraz to nowe odkrycia i testy technologii niezbędnej do eksploracji.

Członkami Mars Society jest wielu inżynierów i managerów NASA i JPL (Jet Propulsion Laboratory), ludzi z różnych kręgów i środowisk. Oddziały narodowe są  niezależne rządowo, zjednoczone wspólną wizją.