Grupa Ubezpieczeniowa Europa wdraża nową strategię CSR

Już w niedzielę 16 września ponad 50 pracowników Grupy Ubezpieczeniowej Europa wystartuje w sztafecie charytatywnej „Biegnij po nadzieję”, rozgrywanej w ramach wrocławskiego maratonu.

Jej celem jest zebranie jak największej kwoty na budowę Przylądka Nadziei we Wrocławiu – kliniki dla dzieci z chorobą nowotworową. Udział w sztafecie to zaledwie jeden z elementów nowej strategii Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR), wdrażanej właśnie w Grupie.

Wdrożenie zdefiniowanej na nowo strategii porządkuje dotychczasowe działania prowadzone przez Grupę Europa w zakresie corporate social responsibility (CSR). Sprecyzowanie głównych obszarów działań i wyznaczenie celów pozwoli na uzyskanie lepszych efektów prowadzonych programów. Podejmowane inicjatywy będą skupione pod hasłem „Uczciwy i odpowiedzialny partner w biznesie oraz członek społeczności”. Główne obszary strategii to podnoszenie wiedzy w zakresie produktów finansowych, przejrzyste relacje z partnerami biznesowymi, odpowiedzialne zarządzanie ryzykiem oraz wspieranie lokalnej społeczności i środowiska naturalnego.

– Aktywność w obszarze CSR jest w naszej branży niezwykle istotna. Prowadzenie uczciwego i transparentnego biznesu to podstawa sukcesu firmy w długim okresie. Europa podejmuje wiele działań w zakresie odpowiedzialności społecznej, teraz nadszedł czas na ich zintegrowanie – mówi Jacek Podoba, Prezes Europy.

Europa biegnie z pomocą

Rozwijając jeden z obszarów CSR, jakim jest wspieranie lokalnej społeczności, Grupa Europa zaangażowała się w pomoc dla dzieci z chorobą nowotworową. W najbliższą niedzielę 16 września br. pracownicy Europy wezmą udział w sztafecie charytatywnej „Biegnij po nadzieję”, rozgrywanej na dystansie maratonu. Bieg organizuje prof. Alicja Chybicka, kierownik Kliniki Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej Akademii Medycznej we Wrocławiu. Uczestniczyć w nim będą ludzie dobrej woli, którzy chcą pomóc finansowo w budowie nowej siedziby kliniki. Odzew Europy jest ogromny, do biegu zgłosiło się ponad 50 osób, a więc co piąty pracownik. Dzięki ich zaangażowaniu Europa wesprze finansowo powstanie nowego obiektu.

Klient dobrze poinformowany

Chcąc czerpać z najlepszych sprawdzonych wzorców w obszarze CSR, spółki Grupy Europa po szczegółowej weryfikacji przystąpiły w sierpniu b.r. do Koalicji na Rzecz Odpowiedzialnego Biznesu, której zadaniem jest m.in. propagowanie zasad odpowiedzialności społecznej wśród przedsiębiorstw.

Kluczowe miejsce w strategii odpowiedzialnego biznesu firmy zajmuje dbałość o interes klientów. Europa, jako ważny podmiot rynku bancassurance, aktywnie uczestniczyła w tworzeniu wszystkich trzech rekomendacji Dobrych Praktyk Bancassurance, określających przejrzyste zasady relacji ubezpieczyciel-bank-klient. Dzięki nim klienci mają zapewnioną ochronę podczas przystępowania do ubezpieczenia na rynku bancassurance. W firmie zostały wdrożone „Zasady postępowania pracowników Spółki w celu ograniczania ryzyka niewłaściwej sprzedaży”. Wyznaczają one wzory działania pracowników w celu dbałości o najlepiej pojęty interes klientów przystępujących do ubezpieczenia. Zapisy mają zastosowanie w kontakcie bezpośrednim pracowników Grupy z klientami, jak i w sytuacjach uwzględniających relacje pośrednie np. we współpracy z bankami czy innymi partnerami biznesowymi.

– Jesteśmy świadomi, że konstrukcja produktów ubezpieczeniowych nie zawsze jest zrozumiała dla klientów, dlatego staramy się być przewodnikiem i autorytetem w tej dziedzinie. W praktyce przekłada się to na dokładanie szczególnej staranności w kontakcie z klientami, przekazywanie im pełnej wiedzy o produkcie, wyjaśnianie wątpliwości w sposób wyczerpujący i nie budzący zastrzeżeń, a także informowanie o ewentualnym ryzyku – wyjaśnia Jacek Podoba.

Od czerwca b.r. w Grupie Europa funkcjonuje też Kodeks Etyki, którego rolą jest kształtowanie właściwych relacji wewnątrz firmy oraz pomiędzy Grupą Europa a otoczeniem. Reguluje on takie kwestie, jak dbałość o wizerunek spółki, zachowanie pracowników w sytuacji konfliktu interesów, relacje z partnerami biznesowymi oraz konkurencją. Wyznaczanie wysokich standardów funkcjonowania na rynku zyskuje bowiem szczególną wartość, gdy chodzi o towarzystwo ubezpieczeń – podmiot, któremu klienci powierzają najcenniejsze dobra: życie, zdrowie i mienie.