Prezes Sofrecom Polska w zarządzie PSMO

Walne Zgromadzenie Członków Polskiego Stowarzyszenia Miar Oprogramowania (PSMO) przyjęło uchwałę o włączeniu w skład zarządu Grzegorza Poręckiego, dyrektora generalnego firmy Sofrecom Polska.

Polskie Stowarzyszenie Miar Oprogramowania zostało powołane w kwietniu 2012 roku przez grupę osób zainteresowanych zarówno profesjonalnym wykorzystaniem jak i rozwojem metod wyznaczania miar oprogramowania. Podstawowymi celami PSMO są przede wszystkim propagowanie formalnych miar oprogramowania, budowanie społeczności profesjonalistów, wspieranie szkoleń i podnoszenia kwalifikacji czy certyfikacja.

„Mimo, że opomiarowanie oprogramowania jest w Polsce kategorią dość nową, coraz więcej przedstawicieli sektora publicznego i prywatnego dostrzega zalety wymiarowania oprogramowania przed jego zamówieniem.  Zadaniem moim, ale także organizacji, którą reprezentuję i całego stowarzyszenia jest praca nad budowaniem świadomości znaczenia miar oprogramowania.” – mówi dyrektor Generalny Sofrecom Polska, Grzegorz Poręcki.

Wymiarowanie oprogramowania, ma podobne znaczenie, co wymiarowanie w innych dziedzinach inżynierii. Określa wielkość, pozwala na porównywanie różnych przedsięwzięć, szacowanie kosztów wytwarzania i lepsze planowanie.

„Wyobraźmy branżę budowlaną, która nie posługiwałaby się żadną jednostką powierzchni. Inwestycje byłyby wyceniane, a ich realizacja planowana nawet bez próby oszacowania np. powierzchni użytkowej. Wydaje się to absurdem, a jednak w takiej rzeczywistości funkcjonuje rynek oprogramowania. Efektywność procesu produkcji oprogramowania ocenia się za pomocą trzech podstawowych parametrów: terminowości, poziomu realizacji budżetu oraz jakości produktów na każdym etapie procesu, w tym produktu końcowego – oprogramowania dostarczonego użytkownikowi. Nasze badania pokazują, że  jedynie co piąty projekt realizowany jest zgodnie z założonym harmonogramem i budżetem, a założenia jakościowe realizowane są tylko w jednej trzeciej przypadków – tłumaczy Grzegorz Poręcki.

W wielu krajach metody inżynierskie stają się powoli standardem używanym do szacowania większych projektów informatycznych. Jest to szczególnie ważne dla projektów realizowanych ze środków publicznych, dla których proces definiowania oraz zamawiania jest rozciągnięty w czasie (zamówienia publiczne). Na przykład we Włoszech dla projektów informatycznych realizowanych ze środków publicznych, których budżet przekracza określoną kwotę istnieje obowiązek wymiarowania tych projektów metodami inżynierskimi.

W Polsce wymiarowanie staje się coraz częściej standardem w projektach realizowanych, a także przygotowywanych w instytucjach publicznych. Przykładem tego są np. projekty: KSI ZUS w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, projekty przygotowywane do realizacji w Biurze Geodezji i Katastru M. St. Warszawy (metoda COSMIC), projekt ORACLE EBS Obsługa Zleceń Płatności z Systemów Merytorycznych w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (metoda IFPUG).

 

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu