OPTeam: Polska coraz bliżej inteligentnego opomiarowania energii

Zgodnie z projektem Nowego Prawa Energetycznego przygotowanym w Ministerstwie Gospodarki, do roku 2020 każdy odbiorca energii elektrycznej w Polsce będzie miał zainstalowany inteligentny licznik energii elektrycznej.

Będzie on elementem AMI czyli Advanced Metering Infrastructure – (z ang. Zaawansowana Infrastruktura Pomiarowa), która jest kluczowym elementem inteligentnych sieci elektroenergetycznych. Elektroniczne liczniki będą automatycznie przekazywać dane pomiarowe do systemów teleinformatycznych firm dystrybuujących energię. Giełdowa spółka OPTeam działająca w branży IT, przygotowuje się do realizacji projektów związanych z budową systemów inteligentnego opomiarowania.

– Planowane inwestycje związane z budową inteligentnych sieci to krok milowy i dla odbiorców energii elektrycznej i dla firm energetycznych – mówi Andrzej Pelczar, Prezes OPTeam S.A. Dlatego OPTeam, który od lat współpracuje z branżą energetyczną, rozbudowuje własne kompetencje oraz tworzy koalicje z firmami dostarczającymi rozwiązania niezbędne do budowy inteligentnych sieci elektroenergetycznych.

– Kluczową kwestią będzie zintegrowanie systemów zarządzających pomiarami, które działają w poszczególnych firmach energetycznych, z urządzeniami teletransmisyjnymi i nowymi licznikami. Mamy duże doświadczenie w usługach integratorskich i zamierzamy je wykorzystać przy nowych projektach w energetyce – mówi Pelczar.

Operacja wdrożenia inteligentnego opomiarowania w skali kraju to inwestycja rzędu od 7,8 do nawet ponad 10,2 mld zł. Najdroższe będzie wdrożenie zaawansowanej infrastruktury pomiarowej. Ale klienci powinni na tym zyskać.

– Dzięki nowoczesnej infrastrukturze pomiarowej odbiorcy energii będą mogli na bieżąco śledzić, w jakim stopniu poszczególne urządzenia w ich gospodarstwach domowych zużywają energię. Informacje te pozwolą im na obniżenie kosztów energii elektrycznej, np. dzięki korzystaniu z energochłonnych urządzeń w godzinach tańszej taryfy – mówi Piotr Koba, doradca zarządu OPTeam ds. Sektora Utilities. Dodaje, że nowoczesne liczniki będą dodatkowo sprzyjać oszczędzaniu energii dzięki współpracy z siecią HAN (ang. Home Area Networks), która zapewni komunikację miedzy inteligentnym licznikiem a domowymi odbiornikami energii elektrycznej. Funkcjonalność ta pozwoli na zarządzanie zużyciem prądu w ciągu doby, poprzez ich włączanie i wyłączanie o wyznaczonej porze, gdy np. jesteśmy w pracy.

Pilotażowe programy związane z budową AMI są już realizowane przez największe grupy energetyczne w Polsce. Docelowo zakłada się, iż wdrożenie inteligentnych sieci ma doprowadzić do zmniejszenia zużycia energii nawet o 9 proc w skali kraju.

Jeszcze więcej zyskać mogą firmy energetyczne. Dzięki wiedzy na temat nawyków klientów będą mogły lepiej zarządzać poziomem produkcji energii w ciągu doby. Umożliwi ona też ustalenie dynamicznych taryf tak, by odciążyć sieć w godzinach, kiedy pobiera się z niej najwięcej energii. A to zwiększy bezpieczeństwo dostaw prądu, zmniejszy się bowiem ryzyko przekroczenia rezerwy mocy. Inteligentne sieci energetyczne ułatwią także wykrywanie awarii sieci.

Istnienie inteligentnych sieci warunkuje rozwój energetyki prosumenckiej, która w największym uproszczeniu sprowadza się do wytwarzania energii przez jej konsumentów z wykorzystaniem małych wiatraków, przydomowych turbin wodnych, paneli słonecznych. Wspomniane na wstępie regulacje prawne mają też sprzyjać rozwojowi tej młodej i bardzo obiecującej gałęzi elektroenergetyki. Dlatego inteligentne sieci energetyczne wdrażane są w całej Europie. Choć do roku 2020 zostało jeszcze ponad siedem lat, pierwsze przetargi i konkursy już ruszają. Niedawno Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zapowiedział, że na dofinansowanie budowy inteligentnych sieci energetycznych zaplanował 340 mln zł. Nabór wniosków do pierwszego konkursu ruszy w grudniu.

 

1 AMI, Andrzej Pelczar, OPTeam, Piotr KobaOPTeam S.A. działa na rynku usług IT od 1988 r. Spółka jest producentem i integratorem specjalistycznych systemów informatycznych opartych o technologie kart elektronicznych. W obszarze działalności OPTeam S.A. znajduje się również dostarczanie i integracja zaawansowanych rozwiązań ICT związanych z szeroko rozumianym bezpieczeństwem danych, budowa sieci teleinformatycznych, centrów przetwarzania danych oraz dostarczanie i wdrażanie systemów do zarządzania przedsiębiorstwami klasy ERP. Spółka specjalizuje się także w projektowaniu i budowie rozwiązań efektywnie wykorzystujących technologie internetowe oraz prowadzi działalność z zakresu integracji fiskalnych systemów sprzedaży.

 

Odbiorcami OPTeam S.A. są klienci instytucjonalni – przede wszystkim uczelnie wyższe i firmy z branży energetycznej (utilities), a także przedsiębiorstwa przemysłowe, m.in. z branży lotniczej oraz firmy handlowe i usługowe.

 

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu