Przejdź do treści

Uruchomiono pierwszy w polskim internecie portal wiedzy o budżecie zadaniowym

Reforma wprowadzająca budżet zadaniowy to aktualnie jedno z priorytetowych działań rządu, które jest wpisane we wszystkie ważniejsze dokumenty strategiczne.

Ale wymogi i wytyczne rządowe to jedno, a zapewnienie dostępu do odpowiednio podanej fachowej wiedzy to całkiem odrębna kwestia. Tu niezbędne okazują się inicjatywy takie, jak stworzony przez firmę QNT Systemy Informatyczne i czołowych ekspertów z dziedziny finansów publicznych portal wiedzy w całości poświęcony tematyce budżetowania zadaniowego.

Dlaczego budzet-zadaniowy.info musiał powstać?

Obecna reforma systemu finansów publicznych w dużej mierze opiera się na wdrożeniu standardów Nowego Zarządzania Publicznego (ang.: New Public Management- NPM). Kluczową dla powodzenia tego projektu jest zmiana podejścia do budżetowania polegająca na wprowadzeniu układu zadaniowego. Wiąże się to z pilną koniecznością opanowania przez przedstawicieli instytucji publicznych nowych obszarów wiedzy i umiejętności.

„Budżet Zadaniowy- portal wiedzy” to jedyny tego typu serwis w pełni poświęcony zagadnieniom związanym z budżetem zadaniowym. W jego ramach został zebrany kompleksowy zestaw wiedzy teoretycznej w postaci fachowych artykułów i aktów prawnych. Użytkownicy portalu zyskują możliwość zadawania pytań ekspertom za pośrednictwem specjalnie przygotowanej strefy „Ekspert radzi” oraz wymiany doświadczeń na łamach forum skupiającego społeczność praktyków i znawców budżetowania w układzie zadaniowym.

Możliwość uzyskania bezpłatnej porady uznanych specjalistów to wyróżnik portalu. Nad zapewnieniem wysokiego poziomu merytorycznego udzielanych informacji czuwa Rada Programowa, którą tworzy zespół wybitnych ekspertów z dziedziny finansów publicznych.

Strony portalu wiedzy można odnaleźć pod adresem internetowym budzet-zadaniowy.info.

Portal wiedzy to nie wszystko!

Serwis jest częścią większego projektu związanego z upowszechnianiem wiedzy na temat budżetu zadaniowego. Niezbędne kwalifikacje oraz nowe kompetencje można zdobyć również dzięki studiom podyplomowym odbywającym się w ramach Akademii QNT, organizowanym przez Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Szczegółowe informacje o studiach znajdują się na stronie qnt.pl/akademia-qnt.

 

1 QNT Systemy InformatyczneQNT Systemy Informatyczne Sp. z o.o. to rodzima firma informatyczna, która od ponad 20 lat specjalizuje się w tworzeniu i wdrażaniu systemów informatycznych dla urzędów państwowych i samorządowych, oświaty, wymiaru sprawiedliwości przedsiębiorstw. Firma QNT wypracowała silną pozycję na rynku i zdobyła zaufanie szerokiego grona Klientów, w tym najważniejszych instytucji rządowych- już 9 z 18 ministerstw stosuje oprogramowanie QNT.