Przejdź do treści

Firma Etis instaluje system wentylacyjny i klimatyzacyjny w budynku ZUS w Rybniku

Firma Etis Sp. z o.o. zaprojektowała i wykonuje instalacje wentylacji mechanicznej pom. 301-sali konferencyjnej, oraz instalacje klimatyzacji w budynku ZUS przy ul. Reymonta 2 w Rybniku.

Przedmiotem realizacji był projekt wykonawczy i wykonawstwo instalacji klimatyzacji. Budynek jest obiektem posiadającym pięć kondygnacji.

Instalacja klimatyzacji obejmuje wskazane przez inwestora pomieszczenia biurowe pięter 2, 3 i 4. Instalacja została zaprojektowana i jest wykonywana w oparciu o 3 (oddzielnie dla każdej kondygnacji) systemy klimatyzacji MULTI V PLUS III LGE z czynnikiem roboczym R410A i 1 system MultiSplit dla 3 pom. parteru. Budynek wyposażono razem w 31 jednostek wewnętrznych. Pomieszczenia w budynku klimatyzowane będą przy pomocy klimatyzatorów podstropowych i kasetonowych. Każde pomieszczenie zostało wyposażone w indywidualny sterownik ścienny umożliwiający indywidualną regulację temperatury w pomieszczeniu w zakresie 18-30oC. Pracą systemu klimatyzacji zarządza jednostka centralna, optymalizująca warunki pracy urządzeń w systemie.

1 Etis, LGE, MULTI V PLUS III LGE, MultiSplit, PROMO, ZUS

Budynek ZUS w Rybniku

W zależności od wyboru pracy jednostki zewnętrznej układ klimatyzacji przejmuje funkcję chłodzenia lub grzania. Jednostka zewnętrzna posiada sprężarki inwerterowe i sprężarki o stałej wydajności. System sterowania zapewnia wymienność pracy sprężarek w ramach jednostek wewnętrznych, mierzoną czasem pracy dla ich równomiernego obciążenia.

Wyposażane jest każde klimatyzowane pomieszczenie w przewodowy kontroler umożliwiający zmianę podstawowych parametrów pracy. Jednostki zewnętrzne systemu zlokalizowano na ścianie zewnętrznej budynku.

Sala konferencyjna 301 jest wyposażana w wentylację mechaniczną nawiewno – wywiewną z rekuperacją. Centralę umieszczono w przestrzeni pomiędzy stropem właściwym a podwieszonym w części korytarza 3 piętra.

Czerpnie i wyrzutnie powietrza zlokalizowano na ścianie zewnętrznej.

Projekt opracowały mgr inż. Anna Kaczorowska i mgr inż. Maria Majchrzyk.