Przejdź do treści

Projekt klimatyzacji VRF dla PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Firma Etis Sp. z o.o. wykonała projekt instalacji klimatyzacji dla głównego budynku PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. przy ulicy Targowej 74 w Warszawie.

Przedmiotowy obiekt jest kompleksem biurowym składającym się z budynku głównego oraz dwóch budynków o zbliżonej architekturze. Sumaryczna kubatura budynków to ponad 100 000 m3. Budynek główny składa się z pięciu segmentów.

Klimatyzowane będą wszystkie pomieszczenia biurowe oraz sale konferencyjne Zarządu i Centrali Spółki.

Układ budynku został podzielony na następujące strefy:

  • Segment A,B,D,E – każde piętro jest osobną strefą obsługiwaną przez jeden agregat
  • Segment C – posiada system mieszany tzn. agregaty zlokalizowane w segmentach A oraz D obsługują po połowie kondygnacji.

1 Etis, LG, PROMO

System klimatyzacji z bezpośrednim odparowaniem czynnika chłodniczego typu VRF został zaprojektowany na urządzeniach MULTI V III HEAT PUMPS – agregaty serii ARNU…LT3 firmy LG. System posiada 26 jednostek zewnętrznych i 738 jednostek wewnętrznych. Pracą systemu klimatyzacji zarządzać będzie jednostka centralna, optymalizująca warunki pracy urządzeń w systemie. Sterownik centralny umożliwia nastawy wszystkich jednostek wewnętrznych z poziomu oprogramowania komputerowego.

Warto wspomnieć, że budynek jest obiektem zabytkowym i projekt został zrealizowany za zgodą konserwatora zabytków przy wymaganym prawem „Pozwoleniu na budowę”. Zachowany oryginalny wystrój wnętrz wykorzystywany jest często do filmów, którego akcja dzieje się w okresie międzywojennym i w czasie II wojny światowej.

Dla potrzeb projektu została wykonana pełna inwentaryzacja architektoniczno-budowlana. Wykorzystano szczątkowo zachowaną dokumentację architekta Mariana Lalewicza z 1929 roku.

2 Etis, LG, PROMO

3 Etis, LG, PROMO

4 Etis, LG, PROMO

Budynek posiada wiele bardzo reprezentacyjnych sal i gabinetów. Najsłynniejsza jest sala kolumnowa zwana „Prezydium” o powierzchni blisko 150m i wysokości ponad 7m, gdzie miedzy kolumnami zostały zaprojektowane jednostki typu art-cool.

Nad projektem pracowali: mgr inż. Bogdan Karwowski, mgr inż. Anna Kaczorowska, sprawdzający mgr inż. Paweł Kosmalski oraz zespół opracowujący.

Więcej informacji odnośnie tego projektu mogą Państwo znaleźć na www.etis.pl.