Przejdź do treści

Formuła8 S.A. uruchomiła trzecią stację diagnostyczną, do końca września br. uruchomi kolejną

Formuła8 S.A. – spółka działający w branży motoryzacyjnej, zajmująca się działalnością na rynku badań diagnostycznych pojazdów lądowych – uruchomiła trzecią stacje diagnostyczną w Czaplicach (gm. Człopa). We wrześniu br. planowane jest uruchomienie kolejnej stacji w miejscowości Mirosławiec.

– „Do końca bieżącego roku stacja diagnostyczna w Czaplicach zrealizuje ok. 500 przeglądów, w przyszłym roku szacujemy iż ta liczba wzrośnie do 3 – 3,5 tys. Warto tu zwrócić uwagę, iż stacja jest wyposażona w najnowocześniejszy sprzęt do badań diagnostycznych i nie wymaga żadnych dodatkowych nakładów. Przy założeniu średniej ceny za jeden przegląd w granicach 110-120 zł oraz  rentowności na poziomie ok. 50%, uruchomienie tej stacji będzie nie tylko istotne z punktu widzenia wzrostu skali działalności całej Grupy ale także generowanego wyniku netto.

Do końca września br. uruchomimy także stację diagnostyczną w Mirosławcu, która w chwili obecnej jest już gotowa do rozpoczęcia działalności operacyjnej. Ostateczny termin w tym zakresie uzależniamy od wydania decyzji przez Urząd Dozoru Technicznego i Transportowy Dozór.” – mówi Dariusz Wiśniewski, Prezes Zarządu Formuła8 S.A.

W II kw. 2012 r. Formuła8 S.A. zanotowała 135,19 tys. zł przychodu w porównaniu do 4,77 tys. zł w analogicznym okresie 2011 r. Tak istotna poprawa to efekt włączenia do Grupy Formuła8 stacji diagnostycznej w Pile, na mocy porozumienia z dnia 26 kwietnia 2012 r.

W dniu 22 sierpnia 2012 r. w wyniku rejestracji akcji w KRS, kapitał zakładowy Formuła8 S.A. został podwyższony z kwoty 100.000,00 zł do kwoty 130.000,00 zł i obecnie dzieli się na 1.300.000 akcji o wartości nominalnej 0,10 zł każda, to jest na: 1.000.000 akcji na okaziciela serii A oraz 300.000 akcji na okaziciela serii B.

Formuła8 S.A. działa w branży motoryzacyjnej. Opiera swoją podstawową działalność na rynku badań diagnostycznych pojazdów lądowych. W dniu 18 października 2011 spółka zadebiutowała na rynku NewConnect w celu dynamicznej rozbudowy sieci. Jednocześnie spółka zamierza inwestować w szeroko rozumiany rynek motoryzacyjny.