Przejdź do treści

Klienci ocenili jakość usług i produktów oferowanych przez itelligence

Fundacja Obserwatorium Zarządzania, posiadająca wieloletnie doświadczenie w realizacji badań marketingowych i społecznych, przeprowadziła dla itelligence badanie poziomu satysfakcji Klienta. Klienci bardzo wysoko ocenili usługi i produkty oferowane przez itelligence w zakresie outsourcingu IT, konsultingu oraz wsparcia aplikacyjnego i maintenance systemów SAP.

Badanie zostało przeprowadzone przez zespół badaczy Fundacji Obserwatorium Zarządzania w miesiącu czerwcu br. Projekty realizowane przez Fundację są zgodne z  kodeksem Europejskiego Stowarzyszenia Badaczy Opinii Publicznej i Rynku oraz metodologią badań marketingowych i społecznych. Do badania wykorzystano metodę Computer Assisted Telephone Interview (CATI) polegającą na przeprowadzaniu wywiadów telefonicznych z respondentami przy wykorzystaniu komputera.

Analizie zostały poddane w szczególności: ogólne zadowolenie Klientów i szczegółowa ocena jakości współpracy z itelligence, ocena jakości obsługi w poszczególnych kanałach – kontakt telefoniczny, elektroniczny formularz kontaktu, wizyta w siedzibie firmy oraz prawdopodobieństwo rekomendacji itelligence.

Największą grupę respondentów, którzy wzięli udział w badaniu, stanowiły osoby z firm korzystających ze wsparcia aplikacyjnego, maintenance systemu SAP oraz outsourcingu IT. Drugą pod względem liczebności grupę stanowili klienci korzystający z konsultingu SAP.

W ocenie współpracy z itelligence wyłania się wizerunek firmy uczciwej (96% pozytywnych opinii), z którą łatwo jest się skontaktować w razie potrzeby (92% pozytywnych odpowiedzi). Mocną stroną itelligence jest także przejrzystość oferty, profesjonalizm oraz indywidualne podejście do klienta. Blisko 90% respondentów postrzega itelligence jako firmę godną zaufania oraz spełniającą obietnice składane klientom. Klienci wysoko oceniają przede wszystkim kontakt z pracownikami itelligence, zarówno osobisty, jak i telefoniczny. Pracownicy zostali ocenieni jako uprzejmi, chętni do pomocy i kompetentni. Szczególnie ważna jest pozytywna ocena łatwego kontaktu z pracownikiem, jak i krótkiego czasu oczekiwania na połączenie telefoniczne.

„Zgodnie z wytycznymi dotyczącymi posiadanych przez itelligence certyfikatów ISO rokrocznie zobowiązani jesteśmy do przeprowadzenia badania satysfakcji Klienta. W poprzednich latach badanie to przeprowadzaliśmy we własnym zakresie. W tym roku zdecydowaliśmy się wybrać zewnętrzną firmę specjalizującą się w tego typu badaniach, co pozwoliło nam na uzyskanie rzetelnego i obiektywnego wyniku. Bardzo dobre wyniki tego badania potwierdzają słuszność naszych wysiłków w obszarze zarządzania relacjami z Klientami. Jesteśmy dumni z uzyskanych rezultatów, jednocześnie zapewniamy, że będziemy kontynuować nasze działania, aby również w przyszłości skutecznie zaspokajać potrzeby i oczekiwania naszych Klientów” – powiedział Arnold Nowak, Prezes Zarządu, itelligence sp. z o.o.