Przejdź do treści

Akademia współdecydowania – ostatni dzień zgłoszeń na warsztaty w zachodniopomorskim

Dziś ostatni dzień zapisów na bezpłatne, cykliczne, dwudniowe warsztaty dla przedstawicieli gmin i powiatów. Warsztaty organizowane są w ramach projektu Decydujmy Razem. Pierwsze spotkania odbędą się w woj. zachodniopomorskim.

Zapraszamy wszystkich wójtów, burmistrzów, starostów, naczelników wydziałów, a także sekretarzy, pełnomocników ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi, przewodniczących rad oraz wszystkich radnych, którzy chcieliby poszerzyć swoją wiedzę nt. współdecydowania.

Terminy i tematy warsztatów:

  • 13 i 14 września 2012 r., Koszalin, „Nowoczesny samorząd: Budowanie wizerunku samorządu poprzez rozwiązywanie problemów społecznych”,
  • 19 i 20 września 2012 r.,Szczecin „Strategiczne planowanie zrównoważonego rozwoju w jednostkach samorządu lokalnego”,
  • 19 i 20 września 2012 r., Wałcz (warsztaty przeniesione z Drawska Pomorskiego) „Lokalne programy wspierania przedsiębiorczości i zatrudnienia”.

Po zakończeniu wszystkich warsztatów w województwie rozpocznie się rekrutacja na dwudniową wizytę studyjną połączoną z seminarium dla chętnych.

Warsztaty realizowane są w ramach cyklu bezpłatnej Akademii Lokalnej Polityki Publicznej. Podczas zajęć Akademii poruszane są tematy z zakresu: zrównoważonego rozwoju, przedsiębiorczości, zatrudnienia, integracji społecznej.

Zgłoszenia przyjmowane są do 28 sierpnia 2012. Wszystkie informacje oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronie: www.frdl.mazowsze.pl lub na stronie projektu Decydujmy Razem: www.decydujmyrazem.pl.