Przejdź do treści

Warszawa walczy o siedzibę Zielonego Funduszu Klimatycznego

Podczas trwającego właśnie w Genewie pierwszego spotkania zarządu Zielonego Funduszu Klimatycznego (Green Climate Fund – GCF) ustalane są miedzy innymi kryteria i metodologia wyboru miasta-siedziby. Na sobotę zaplanowano krótkie prezentacje poszczególnych kandydatur. W obradach uczestniczy Beata Jaczewska, wiceminister środowiska, która jest przedstawicielem Polski w zarządzie GCF.

Warszawa rywalizuje o lokalizację siedziby GCF z pięcioma konkurentami, którymi są: Bonn (Niemcy), Mexico City (Meksyk), Windhoek (Namibia), New Songdo City (Republika Korei) i Genewa (Szwajcaria). Zarząd musi dokonać wyboru jeszcze w tym roku, tak aby mógł przedstawić do zatwierdzenia wybraną siedzibę podczas najbliższej Konferencji Stron Konwencji Klimatycznej ONZ, która odbędzie się w Doha, na przełomie listopada i grudnia tego roku.

Wśród najważniejszych atutów Warszawy jej przedstawiciele z Wiceprezydentem Michałem Olszewskim wskazywali w Genewie m.in.: dogodne położenie w centrum Europy, wysoki poziom bezpieczeństwa i standard życia przy niskich kosztach utrzymania, rozwiniętą infrastrukturę, w tym dwa lotniska obsługujące połączenia międzynarodowe oraz dostępność wykształconych kadr. Warszawa od lat angażuje się także w działania na rzecz podniesienia efektywności energetycznej oraz  ochrony klimatu. Stolica nie tylko spełnia wszelkie wymogi formalne stawiane miastom-kandydatom, ale oferuje dużo więcej – stabilny system gospodarczy i bankowy, reprezentacyjną lokalizację oraz bogatą ofertę kulturalną dla pracowników GCF. Pozostali kandydaci przygotowali również atrakcyjne oferty, tak więc konkurencja jest bardzo mocna, a ocena i wskazanie przez Zarząd GCF jednej, która zostanie uznana za najbardziej odpowiadającą potrzebom GCF, będzie trudnym zadaniem.

„Prowadzone przez Zarząd ustalenia dają Warszawie bardzo dobre warunki do konkurowania z innymi miastami. Przez kolejne tygodnie Polska i Warszawa nadal będą obecne ze swoją ofertą w najważniejszych miejscach, gdzie prowadzi się negocjacje klimatyczne. Mam nadzieję, że w ten sposób wszyscy poznają propozycję zlokalizowania Funduszu w stolicy Polski i wielu zechce wybrać naszą kandydaturę. Zależy nam, żeby o klimat i środowisko dbać wszędzie i solidarnie. Polska jest przykładem udanej transformacji społecznej, politycznej, gospodarczej i ekologicznej. Chcemy się podzielić naszymi pozytywnymi doświadczeniami z innymi krajami, przede wszystkim z krajami rozwijającymi się. Dlatego wspieramy kandydaturę Warszawy i działanie GCF. Wiemy, że konkurenci są bardzo silni, ale już samo uczestnictwo Polski i Warszawy w procesie wyboru pozwoli nam na zaprezentowanie naszych walorów i aktywnej postawy w kwestii działań na rzecz ochrony klimatu ”– mówi wiceminister Beata Jaczewska.

„Warszawska oferta jest atrakcyjna i skrojona na miarę oczekiwań GCF. Uważam, że Warszawa jest najlepszym miejscem do zlokalizowana tego typu instytucji nie tylko z uwagi na dogodne warunki życia i poziom bezpieczeństwa, ale również z uwagi na aktywność władz miasta w zakresie polityki ochrony klimatu i zachowania dziedzictwa przyrodniczego. Działamy aktywnie również w tym zakresie na arenie międzynarodowej w ramach współpracy pomiędzy innymi metropoliami w Eurocities i C-40 Cities oraz w gronie sygnatariuszy Porozumienia Burmistrzów” – dodaje Michał Olszewski, Zastępca Prezydenta m.st. Warszawy.

Zielony Fundusz Klimatyczny powstał jako instrument finansowy Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (United Nations Framework Convention on Climate Change – UNFCCC). Jego głównym zadaniem jest zapewnienie sprawnej realizacji projektów na rzecz ograniczania emisji gazów cieplarnianych w krajach rozwijających się, jak również adaptacja do już zachodzących zmian klimatu. Przewiduje się, że do 2020 roku wartość wspieranych przez Fundusz projektów osiągnie co najmniej 100 mld dolarów.