Przejdź do treści

Najnowsze badania Trend Micro – konsumeryzacja a bezpieczeństwo urządzeń mobilnych

Nadeszła epoka konsumeryzacji. Badania zlecone przez Trend Micro potwierdzają, że trend BYOD (Bring Your Own Device) przyjmuje się w coraz większej liczbie miejsc pracy. Niezmiennie bezpieczeństwo urządzeń pozostaje głównym problemem firm. Badania przygotowane przez niezależne firmy konsultingowe potwierdzają, że konsumeryzacja jest jednym z głównych trendów i wyzwań dla przedsiębiorstw.

Firma Trend Micro w ubiegłym tygodniu ogłosiła wyniki badań przeprowadzonych na jej zlecenie przez Forrester Consulting. Według analiz większość (78 proc.) managerów IT w Stanach Zjednoczonych i Europie twierdzi, że w ich firmach pracownicy posługują się już urządzeniami prywatnymi do realizacji zadań w pracy. Inne badanie, przeprowadzone przez Decisive Analytics (również na zamówienie Trend Micro), wskazuje nie tylko, że trend BYOD upowszechnił się w przedsiębiorstwach, lecz także, że bezpieczeństwo urządzeń mobilnych jest obecnie jednym z najważniejszych problemów dla firm.

Poniżej prezentujemy wnioski płynące z dwóch serii badań zamówionych przez Trend Micro: przygotowanego przez Forrester Consulting raportu Kluczowe strategie namierzania i oceniania wartości konsumeryzacji sfery IT oraz raportu Trendy i obserwacje dotyczące konsumeryzacji urządzeń przenośnych opracowanego przez Decisive Analytics.

Konsumeryzacja a bezpieczeństwo urządzeń

Najbardziej pouczającym wnioskiem płynącym z raportu z badań pt. Kluczowe strategie namierzania i oceniania wartości konsumeryzacji sfery IT, jest informacja o tym, że 78 proc. firm wprowadza obecnie programy BYOD. Rozbijając ten wynik na części składowe dowiemy się, że 60 proc. respondentów włącza smartfony do strategii BYOD, a 47 proc. również tablety i laptopy. Na pytanie o powody wprowadzenia programu BYOD w firmie, 70 proc. respondentów uznało, że główną przyczyną tak wielkiej popularności programów tego typu jest zwiększona wydajność.

Wyniki badań raportu Trendy i obserwacje dotyczące konsumeryzacji urządzeń przenośnych wskazują, że prawie wszystkie (83 proc.) firmy z otwartą polityką BYOD posiadają też regulacje wymagające instalacji oprogramowania bezpieczeństwa jako środka zapobiegawczego wyciekom danych. Kwestie te znajdują dalsze potwierdzenie w deklaracjach 86 proc. menadżerów IT ze Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i Niemiec, którzy twierdzą, że bezpieczeństwo danych przechowywanych na smartfonach to główny problem, jeśli chodzi o urządzenia podłączane do sieci przedsiębiorstw.

Trendy konsumeryzacji

Obie serie badań podkreślają, że konsumeryzacja zagościła już na dobre w firmach. Zwłaszcza raport Trendy i obserwacje dotyczące konsumeryzacji urządzeń przenośnych potwierdza to zjawisko, np. w statystykach mówiących, że prawie połowa (47 proc.) przedsiębiorstw, które pozwalają na podłączanie prywatnych urządzeń pracowników do sieci firmy doświadczyło wycieku danych. Natychmiastową reakcją tychże firm były zmiany procedur bezpieczeństwa, w tym takie działania, jak ograniczenie dostępu do danych (45 proc.) lub instalacja oprogramowania chroniącego dane (43 proc.). Bardzo niewielki odsetek przedsiębiorstw decyduje się na całkowitą likwidację polityki BYOD po incydencie (12 proc.), zdając sobie sprawę z korzyści tego rozwiązania, jednak pod warunkiem wprowadzenia odpowiednich środków bezpieczeństwa.

„Firmy, które zadają sobie pytanie czy pozwolić pracownikom na przynoszenie własnych urządzeń do pracy powinny dać sobie spokój z dalszym roztrząsaniem sprawy – jasne jest, że można dzięki temu zyskać przewagę nad konkurencją, o ile wprowadzimy odpowiednie środki bezpieczeństwa” – mówi Cesare Garlati, wiceprezes ds. bezpieczeństwa urządzeń przenośnych w Trend Micro. „Fenomen jakim jest BYOD daje przewagę firmom, które są na niego otwarte, wzmacniając innowacyjność i kreatywność w miejscu pracy przy jednoczesnym ograniczeniu ogólnych kosztów całej organizacji. Kluczowym elementem umożliwiającym poradzenie sobie z impetem nowego trendu jest wprowadzenie odpowiednich polityk i procedur BYOD, które zapewnią ochronę wszystkim urządzeniom. Podejmując współpracę z partnerem ds. bezpieczeństwa, który rozumie jak odpowiednio chronić urządzenia w obrębie całej sieci, firmy mogą czerpać korzyści z nowego trendu i nie utonąć w nawale informacji” – dodaje Cesare Garlati.

Metodologia badań

Obie serie badań dotyczących konsumeryzacji zostały przeprowadzone na zlecenie Trend Micro w pierwszej połowie 2012 roku.

Ponad 200 specjalistów branży IT wzięło udział w badaniu Kluczowe strategie namierzania i oceniania wartości konsumeryzacji sfery IT. Wszyscy respondenci pracują w firmach w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Francji i Niemczech, które posiadają sformalizowane programy BYOD oraz zatrudniają przynajmniej 500 osób. Z każdą z osób przeprowadzono 45-minutowy wywiad.

Ponad 400 specjalistów branży IT przebadali wspólnie pracownicy Trend Micro i Decisive Analytics, opracowując raport Trendy i obserwacje dotyczące konsumeryzacji urządzeń przenośnych. Wszyscy uczestnicy badania pracują w firmach w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i Niemczech, które posiadają sformalizowane programy BYOD oraz zatrudniają przynajmniej 500 osób.