Przejdź do treści

Kim są internauci z regionu CEE?

Kraje Europy Środkowo-Wschodniej – mimo podobnego poziomu dojrzałości rynkowej – różnią się pod względem profilu społeczno-demograficznego użytkowników sieci. Przeprowadzona przez Gemius analiza widowni internetowej Turcji, Ukrainy, Białorusi, Chorwacji, Rosji, Rumunii, Słowacji, Słowenii, Bułgarii, Litwy, Łotwy, Estonii, Węgier, Polski i Czech pozwoliła wskazać szereg cech charakterystycznych dla poszczególnych rynków regionu.

Kobiety vs. mężczyźni

W większości krajów CEE widownie internetową tworzy porównywalna liczba kobiet i mężczyzn. Do wyjątków należą Turcja i Słowenia. Ponad połowę internautów na tych rynkach (56% w Turcji i 53% w Słowenii – według danych gemiusAudience za grudzień 2011) stanowią mężczyźni. Co ciekawe, mimo że tureccy użytkownicy płci męskiej najchętniej odwiedzają google.com, to najbardziej angażującym tę część widowni portalem jest goldpara.com (serwis biznesowy). Kobiety z kolei stanowią silniejszą grupę użytkowników sieci na Łotwie (ponad 53% – według danych gemiusAudience za grudzień 2011). Podobnie do męskiej części internetowej populacji w tym kraju, wśród pań niezwykle popularny jest horyzontalny portal inbox.lv. Okazuje się jednak, że kobiety na Łotwie najwięcej czasu spędzają na serwisach społecznościowych – draugiem.lv oraz odnoklassniki.ru.

Młodzi vs. dojrzali internauci

Kraje CEE różnią się również pod względem udziału grup wiekowych w rynku online. Najmłodszą populacją może pochwalić się Turcja – internauci w wieku 15-34 stanowią zdecydowaną grupę widowni internetowej tego kraju (ponad 63%). Na Białorusi oraz na Ukrainie wynik ten jest niewiele niższy i wynosi kolejno 61,3% i 60,9%. Polscy użytkownicy sieci w wieku 15-34 lata stanowią prawie 50% widowni internetowej i spędzają w sieci średnio około 28 godzin w ciągu miesiąca.

Analiza użytkowników sieci wykazuje widoczne różnice w preferencjach i zachowaniu użytkowników w poszczególnych grupach wiekowych. W Turcji ogromną popularnością wśród młodych internautów cieszy się blog blogcu.com, podczas gdy użytkownicy sieci powyżej 35 lat chętniej zaglądają na portal jednego z popularnych tureckich dzienników – Miliyet.

Wykres 1. Udział młodych użytkowników internetu (grupa wiekowa 15-34) w internetowej populacji w krajach CEE

1 CEE, Do You CEE?, Gemius, IAB Europe

Źródło: Węgry: gemius/Ipsos Fusion data;  Łotwa: gemiusAudience; Rosja: gemiusAudience; Czechy: NetMonitor – SPIR – Mediaresearch & Gemius; Polska: Megapanel PBI/Gemius; Estonia: gemiusAudience; Bułgaria: gemiusAudience; Litwa: gemiusAudience;  Słowacja: AIMmonitor –  IAB Slovakia – Mediaresearch & Gemius; Białoruś: gemiusAudience; Ukraina: gemiusAudience; Turcja: Gemius/Ipsos KMG: IAB Turkey’s Internet Audience Measurement; Chorwacja: gemiusAudience; Słowenia: MOSS-SOZ – Valicon/Gemius; Rumunia: SATI, by BRAT – Traffic measurement (grudzień 2011).

Pierwsze oznaki starzenia się widowni internetowej zauważalne były na przestrzeni 2011 roku na Ukrainie, gdzie udział grupy wiekowej 55+ na tle całej populacji internetu wzrósł o 1,5 punktu procentowego do 5,6%. Dla porównania, w Estonii, Czechach oraz w Słowenii ten wynik utrzymuje się na poziomie ok. 15%. Co ciekawe, na tle wszystkich grup wiekowych w Czechach, najstarsza z nich spędza znacznie więcej czasu na stronach oferujących gry online – geewa.com czy hry.cz – oraz na serwisach randkowych takich jak rande.cz niż młodzież. W Polsce udział starszych internautów w populacji online nie jest aż tak wysoki jak w wyżej wymienionych krajach regionu (seniorzy stanowili w grudniu 2011 roku 10,1% polskiej widowni internetowej), ale w porównaniu z rokiem 2010 ta grupa wiekowa powiększyła się o ponad 300 tysięcy nowych użytkowników.

Wykres 2. Udział internautów z wyższym wykształceniem w populacji internetowej w krajach CEE

2 CEE, Do You CEE?, Gemius, IAB Europe

Źródło: Węgry: gemius/Ipsos Fusion data;  Łotwa: gemiusAudience; Rosja: gemiusAudience; Czechy: NetMonitor – SPIR – Mediaresearch & Gemius; Polska: Megapanel PBI/Gemius; Estonia: gemiusAudience; Bułgaria: gemiusAudience; Litwa: gemiusAudience;  Słowacja: AIMmonitor –  IAB Slovakia – Mediaresearch & Gemius; Białoruś: gemiusAudience; Ukraina: gemiusAudience; Turcja: Gemius/Ipsos KMG: IAB Turkey’s Internet Audience Measurement; Chorwacja: gemiusAudience; Słowenia: MOSS-SOZ – Valicon/Gemius; Rumunia: SATI, by BRAT – Traffic measurement (grudzień 2011).

Poziom edukacji internautów

Białoruś, Ukraina i Rumunia wypadają pod względem poziomu edukacji najlepiej spośród wszystkich analizowanych państw regionu. W tych krajach zaobserwowano największy udział wysoko wykształconych użytkowników sieci. Według danych gemiusAudience za grudzień 2011, ponad 41% internautów na Ukrainie posiada wykształcenie wyższe. W Rumuni wskaźnik ten był o ok. 3 punkty procentowe, a na Białorusi o ok. 5 punktów procentowych niższy. W Polsce grupa internautów z tytułem magistra jest równie silna (ok. 25% ogólnej liczby internautów w kraju), jednakże najwięcej czasu w sieci, bo średnio 29 godzin w miesiącu (gemiusAudience, grudzień 2011), spędzają absolwenci studiów licencjackich. Dla porównania, internauci z wyższym wykształceniem są mniejszością na przykład w Turcji – według danych gemiusAudience za grudzień 2011 stanowili oni mniej niż 15% ogólnej widowni internetowej w tym kraju.

Więcej szczegółów na temat profilu społeczno-demograficznego w krajach regionu CEE znaleźć można w raporcie „Do You CEE?” 2011, przygotowanym przez Gemius we współpracy z IAB Europe.