Przejdź do treści

Unikalne rozwiązania mobilne – na wyciągnięcie ręki w Cisco Mobility Bus

Innowacyjne rozwiązania podnoszące efektywność i komfort komunikacji w firmie, aplikacje ułatwiające pracę w mobilnych warunkach – niezależnie od systemów dostępowych, czy też systemy IT na życzenie – z tzw. „chmury”, które wpływają na obniżenie kosztów prowadzenia przedsiębiorstwa – to tylko część bogatej oferty technologicznej Cisco Systems prezentowanej w ramach dni otwartych Cisco Mobility Bus.

Do końca sierpnia unikalne rozwiązania mobilne dostępne w Cisco Mobility Bus będą prezentowane operatorom telekomunikacyjnym oraz przedsiębiorstwom sektora publicznego i prywatnego w kilku miastach Polski, m.in. w Poznaniu, Warszawie, Trójmieście czy Ostródzie. Obok Polski, na trwającej od maja do grudnia br. trasie Cisco Mobility Bus, znajdują się kraje Beneluksu, Norwegia, Niemcy, Portugalia, Hiszpania, Francja oraz Wielka Brytania i Rosja. Cisco Mobility Bus wyposażony jest w narzędzia do komunikacji multimedialnej, współpracy grupowej, które gwarantują elastyczność i mobilność w korzystaniu z aplikacji i systemów IT przy jednoczesnym zachowaniu wysokiej jakości i bezpieczeństwa komunikacji.

Głównym celem prezentowanych w ramach Cisco Mobility Bus rozwiązań jest zwrócenie uwagi na innowacje wprowadzone przez Cisco do obszaru komunikacji mobilnej. Mobilność jest jednym z najistotniejszych warunków koniecznych dzisiejszej komunikacji biznesowej, a według naszych prognoz, ruch w sieciach mobilnych w Europie Środkowo-Wschodniej osiągnie 11-krotnie większy wzrost w stosunku do całego ruchu w Internecie z 2005 r. w tym regionie – tłumaczy Jacek Figuła, Telco Client Executive, Cisco Systems –  A tymczasem, w komunikacji biznesowej rozwiązania mobilne nie tylko podnoszą efektywność pracy, zwiększają elastyczność personelu, ale też przynoszą wymierne korzyści ekonomiczne dla przedsiębiorcy – dodaje.

Głównym atutem wyposażenia Cisco Mobility Bus jest sieć nowej generacji Cloud Centric Network, która jest automatycznie dostosowywana do bieżących potrzeb i możliwości klienta. Dzięki temu rozwiązaniu, firmy mogą bezpiecznie, szybko i przede wszystkim z gwarancją jakości korzystać z korporacyjnych systemów i danych.

Jednym z narzędzi wspierających pracę mobilną znajdują się m.in. Mobile VXI Demo – aplikacje wirtualnego pulpitu, które posiadają kontrolowany dostęp do sieci korporacyjnej, zgodny z firmowymi procedurami bezpieczeństwa. Umożliwiają one pracę w dowolnym miejscu, w tym pozwalają na tworzenie, modyfikowanie czy współdzielenie dokumentów, oraz narzędzi korporacyjnych bez ograniczeń wynikających z wykorzystywanej w danej chwili sieci dostępowej czy terminala.

W Cisco Mobility Bus jest również demonstrowana technologia Wifi Offload – która pozwala, w niezauważalny dla użytkownika sposób, na wybór przez terminal najlepszej jakościowo dostępnej sieci. Natomiast narzędzie Cisco Unified Backhaul umożliwia znaczne oszczędności w projektowaniu sieci agregacyjnej i dostępowej, co jest istotnym argumentem przy projektach budowy sieci szerokopasmowych w Polsce.

Rozwiązania, które oferuje Cisco Systems w ramach Cisco Mobility Bus miały m.in. zastosowanie podczas Igrzysk Olimpijskich w Londynie, a także są częścią infrastruktury stadionów piłkarskich włączonych do tegorocznych mistrzostw europejskich w Polsce.