Rekordowe wyniki Grupy Kapitałowej FAM

W pierwszych sześciu miesiącach 2012 roku Grupa wypracowała 95,6 mln zł przychodów, co oznacza wzrost o 24 proc. względem poprzedniego roku. Trzykrotnie względem pierwszego półrocza 2011 roku wzrósł zysk netto, który osiągnął poziom 4 mln zł. Poprawa wyników to efekt wzrostu sprzedaży, optymalizacji kosztowej i spadku kosztów odsetkowych.

Działalność operacyjna notowanej na głównym rynku warszawskiej giełdy Grupy Kapitałowej FAM (FAM GK) skoncentrowana jest na dwóch segmentach: cynkowniczym oraz tkanin przemysłowych. Dodatkowo spółka działa w obszarze obiektów modułowych. Powołany pod koniec zeszłego roku Zarząd jako główny cel postawił sobie poprawę efektywności zakładów FAM poprzez koncentrację na podstawowej działalności operacyjnej. W spółce od kilku kwartałów prowadzona jest restrukturyzacja operacyjna, która już przełożyła się na osiągane wyniki.

„Pierwsze półrocze okazało się dla nas korzystne i zgodnie z założonym planem znacząco poprawiliśmy swoje wyniki finansowe. Udało nam się to zrobić dzięki zwiększeniu sprzedaży przy utrzymaniu kosztów zarządu na stabilnym poziomie. Naszym celem jest dalsze zwiększanie efektywności zakładów FAM i rygorystyczne przyglądanie się kosztom oraz optymalizowanie procesów.” – mówi Jarosław Litwiński, Prezes Zarządu Grupa Kapitałowa FAM S.A.

W pierwszym półroczu Grupa Kapitałowa FAM zwiększyła swoje przychody o 24 proc. osiągając poziom 95,6 mln zł. Wynik na poziomie EBITDA poprawił się o 18,8 proc. i wyniósł 7 mln zł. Najdynamiczniej wzrósł wynik na poziomie zysku netto, który osiągnął poziom 4 mln zł i był trzykrotnie wyższy niż w pierwszej połowie 2011 roku. Istotny wpływ na poprawę tego parametru miał spadek o 30  proc. kosztów odsetkowych.

W kolejnych miesiącach Zarząd FAM GK będzie skupiał się na dalszym wzroście sprzedaży i poprawie efektywności. Spółka chce w istotnie skrócić cykl konwersji gotówki, co osiągnie dzięki aktywnemu zarządzaniu kapitałem obrotowym. Dodatkowo planowane są inwestycje w posiadanych zakładach. Konieczna będzie również odbudowa spalonej części zakładu w Obornikach. W obszarze cynkowniczym spółka tworzy kompleksową ofertę usług zabezpieczania stali w oparciu także o malarnie.

„Dzięki atrakcyjnemu rozmieszczeniu naszych cynkowni oraz świadczeniu bardziej kompleksowych usług jesteśmy coraz bardziej konkurencyjni na rynku i pozyskujemy kolejnych stałych klientów.” – dodaje Jarosław Litwiński.

Grupa Kapitałowa FAM jako jeden z niewielu podmiotów w Polsce ma praktycznie pełne obłożenie swoich mocy. Z tego powodu Zarząd rozważa ich zwiększenie w kolejnych kwartałach.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu