100 tys. polis sprzedanych w Systemie Rubinet

Concordia Ubezpieczenia sprzedała za pośrednictwem Systemu Obsługi Sprzedaży Rubinet już ponad 100 tys. polis. Coraz więcej produktów dostępnych w Rubinecie powoduje, że obecnie zawieranych jest w Systemie ok. 500 polis dziennie.

Rubinet to narzędzie pozwalające sprzedawać ubezpieczenia znacznie szybciej, gwarantujące poprawne wypełnienie polisy. Wspomaga Pośredników w szybkim przygotowaniu oferty i kalkulacji, umożliwia też archiwizowanie danych o Klientach i ich polisach. Zalety Systemu zarówno dla Pośrednika jak i Klienta dostrzegła w marcu br. Gazeta Bankowa nagradzając go prestiżowym tytułem Ubezpieczeniowego Lidera Informatyki.

Na co dzień z Systemu korzysta już 1558 Pośredników, którzy mają możliwość sprzedaży za jego pośrednictwem 18 produktów, m.in. ubezpieczeń nieruchomości, życiowych, rolnych, komunikacji oraz produktów bankowych. Użytkownicy Rubinetu chwalą go sobie za intuicyjność, łatwość w obsłudze i czytelność. Wielu z nich angażowało się w prace nad udoskonalaniem Systemu na różnych etapach jego wdrażania, dzięki czemu dziś Rubinet jest dla nich przyjaznym i użytecznym narzędziem.

Pośrednicy, w tym Agenci i Banki a także Partnerzy biznesowi coraz chętniej korzystają z Rubinetu.

– W bancassurance osiągnęliśmy o 56 proc. wyższą składkę przypisaną za pośrednictwem Systemu niż zakładaliśmy w momencie jego wdrażania – mówi Tomasz Kromolicki, Zastępca Dyrektora Biura Bancassurance Concordia Ubezpieczenia.

Rubinet został wdrożony w styczniu 2011 roku. Jego nadrzędnym celem było ułatwienie pracy Pośrednikom, a także skrócenie czasu przy zawieraniu umów ubezpieczeniowych. To bardzo ważny argument w rozmowach z Klientami, którzy coraz częściej cenią sobie czas jaki muszą poświęcić na kontakt z Pośrednikiem.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu