Stabilny rozwój Fast Finance w pierwszym półroczu 2012 roku

Fast Finance S.A., notowana na GPW firma z branży wierzytelności, zanotowała ponad 6% wzrost przychodów ze sprzedaży w pierwszej połowie 2012 r. Spółka konsekwentnie wypracowuje wysokie zyski i zwiększa wartość portfela posiadanych pakietów wierzytelności.

Wrocławska Spółka Fast Finance S.A., skupująca pakiety wierzytelności konsumenckich, kolejny kwartał z rzędu utrzymała wysoką dynamikę rozwoju. W pierwszym półroczu 2012 r. Spółka wypracowała przychody ze sprzedaży na poziomie 13,2 mln zł, co oznacza wzrost o 6,1% w porównaniu z 12,4 mln zł w analogicznym okresie 2011 r. Zysk netto firmy ukształtował się na poziomie 3,5 mln zł, czyli tyle samo co w okresie styczeń-czerwiec 2011 r.

Spółka wciąż utrzymuje bardzo wysoki poziom rentowności z prowadzonej działalności na rynku wierzytelności. Rentowność na poziomie operacyjnym (EBIT) w pierwszym półroczu osiągnęła wartość 42,7%, rentowność brutto 30,9%, a rentowność netto 26,3 %.

„Jesteśmy zadowoleni z wypracowanych przez Spółkę wyników w pierwszym półroczu 2012 r. Konsekwentnie śledzimy pojawiające się na rynku pakiety wierzytelności. Inwestujemy w te, które uważamy za perspektywiczne i atrakcyjne finansowo. Naszym celem jest utrzymanie wysokiej rentowności” – powiedział Jacek Daroszewski, Prezes Zarządu Fast Finance S.A.

Fast Finance systematycznie nabywa nowe pakiety wierzytelności konsumenckich oraz odzyskuje je na własny rachunek. Prowadzi również usługi monitorowania płatności i odzyskiwania wierzytelności na zlecenie. W połowie lipca Spółka sfinalizowała transakcję zakupu dużego portfela niespłaconych zobowiązań klientów Banku BPH. Wartość zakupionego portfela to ponad 72 mln zł.

W pierwszym półroczu 2012 r. Fast Finance przyjął zlecenia na obsługę wierzytelności o wartości 10 mln zł. Wszystkie przyjęte zlecenia w pierwszym półroczu 2012 r. to wierzytelności przekazane do obsługi przez banki detaliczne.

Dzięki ostatniej transakcji zakupu od Banku BPH pakietu wierzytelności o wartości ponad 72 mln zł obecna wartość nominalna zakupionych pakietów wynosi ponad 370 mln zł.  Do końca roku Fast Finance planuje nabyć pakiety niespłaconych zobowiązań o wartości ok. 80 mln zł oraz znacznie rozszerzyć swoją działalność w segmencie zleceń inkaso.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu