Świeża Bazylia promuje profilaktykę raka prostaty

Agencja Świeża Bazylia PR podpisała umowę z Polskim Towarzystwem Urologicznym na obsługę XLII Kongresu Naukowego Polskiego Towarzystwa Urologicznego.

W zakres działań agencji wchodzą kompleksowe media relations przed i w trakcie Kongresu, ze szczególnym uwzględnieniem organizowanej w tym roku po raz pierwszy Sesji Edukacyjnej dla społeczeństwa dotyczącej raka prostaty oraz nowotworów nerki i pęcherza moczowego. Sesja dedykowana będzie głównie mężczyznom po 45. roku życia.

Agencja wybrana została w drodze rekomendacji. Współpraca ma charakter projektowy.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu