Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza zadba o wizerunek ukraińskich spółek

21 sierpnia z inicjatywy Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej w kijowskim przedstawicielstwie GPW odbędzie się inauguracyjne spotkanie Klubu Ukraińskich Emitentów Giełdowych. Klub, do którego zaproszone zostaną wszystkie spółki notowane na głównym rynku GPW i NewConnect, ma pomóc firmom z Ukrainy w kreowaniu pozytywnego wizerunku w Polsce.

Inauguracja Klubu Ukraińskich Emitentów Giełdowych to efekt porozumienia o współpracy Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej (PUIG) i Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW), podpisanego w lutym. Pierwsze posiedzenie Klubu zrzeszającego wszystkie notowane spółki odbędzie się 21 sierpnia w siedzibie przedstawicielstwa GPW w Kijowie.

Celem inicjatywy jest stworzenie wspólnej platformy dyskusji pomiędzy ukraińskimi spółkami notowanymi na GPW. W spotkaniach Klubu będą też za każdym razem brali udział przedstawiciele różnorodnych polskich instytucji działających na rynku kapitałowym, którzy podzielą się swoim doświadczeniem w obszarach obowiązków informacyjnych, sprawozdawczości finansowej oraz komunikacji z rynkiem. Spotkania mają również przybliżać władzom ukraińskich spółek aktualną sytuację panującą w otoczeniu polskiego rynku kapitałowego. Po polskiej stronie za organizację spotkania współodpowiedzialna jest agencja relacji inwestorskich InnerValue, która jest od kilku miesięcy jest strategicznym partnerem PUIG.

Władze Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej wierzą, że działania Klubu pozwolą usprawnić komunikację ukraińskich spółek z polskimi inwestorami. – Aby notowane już spółki, a także przyszli debiutanci, mogli efektywnie ubiegać się o pozyskanie kapitału niezbędne jest ciągłe doskonalenie i ułatwianie komunikacji z rynkiem kapitałowym. Niezbędne jest także stałe podnoszenie standardów wspomnianej komunikacji. Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza chce brać aktywny udział w tych relacjach, a także pomóc ukraińskim emitentom w kreowaniu pozytywnego wizerunku w Polsce – powiedział Jacek Piechota, Prezes Polsko‑Ukraińskiej Izby Gospodarczej.

Spotkania Klubu będą miały charakter cykliczny i będą odbywać się w Kijowie. Kolejne spotkanie odbędzie się już jesienią.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu