Grupa RADPOL stawia na synergie

W pierwszym półroczu 2012 r. Grupa Kapitałowa RADPOL S.A. wypracowała 71,4 mln zł przychodów, co oznacza wzrost o 11,6% w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku. Grupa zrealizowała wynik na poziomie EBITDA w wysokości 12,4 mln zł i zysk netto na poziomie 6,6 mln zł.

Wyższe przychody na poziomie Grupy to głównie zasługa wzrostu sprzedaży na rynku krajowym oraz pozytywne efekty przejęcia spółki WIRBET S.A. W pierwszym półroczu skonsolidowane przychody z tytułu sprzedaży do polskich odbiorców wzrosły o 14,7% w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku. Największy wzrost odnotowano w segmencie wyrobów ceramicznych, gdzie sprzedaż wzrosła o 18,1%.

W ujęciu skonsolidowanym w trakcie dwóch pierwszych kwartałów 2012 r. EBITDA wyniosła 12,4 mln zł  (spadek o 4,6% w porównaniu z analogicznym okresem 2011 r.). Wynik na poziomie netto to 6,6 mln zł (spadek o 9,5%).

Na wyniki Grupy RADPOL duży wpływ miało pogorszenie koniunktury na rynkach zachodniej Europy. Skonsolidowana sprzedaż eksportowa spadła o 2,8%, co zadecydowało o pogorszeniu marżowości w całej Grupie. Szczególnie odczuwalny był spadek sprzedaży na terenie ogarniętych kryzysem Włoch. Wcześniej to właśnie ten kraj był największym rynkiem eksportowym. W odpowiedzi na załamanie koniunktury w niektórych państwach zachodniej Europy RADPOL z powodzeniem wchodzi na nowe rynki. Poprawa będzie widoczna już w wynikach kolejnego kwartału. Swoją pozycję Grupa umocniła m.in. na terenie państw nadbałtyckich, gdzie sprzedaż wzrosła o 141,5%. Rynki te okazały się największe pod względem zrealizowanej sprzedaży oprócz terenu Polski.

Komentarz Zarządu:

„Grupa RADPOL S.A. stale zwiększa skalę działania i generowane przychody. Cieszy nas szczególnie wzrost w zakresie sprzedaży wyrobów ceramicznych. Pokazuje on, że nasza koncepcja stania się kompleksowym dostawcą systemów infrastrukturalnych zdaje egzamin. Ważną rolę w rozbudowie naszej oferty odegrała przejęta na początku tego roku spółka WIRBET S.A., która doskonale wpasowała się do naszej Grupy. Krótkookresowo na wynikach RADPOLu będą odbijać się koszty związane z przeprowadzoną akwizycją, ale w dłuższej perspektywie dynamiczny rozwój Grupy pozytywnie przełoży się na wyniki finansowe.

Na wyniki RADPOL S.A. negatywnie wpłynęło załamanie koniunktury na rynkach zachodniej Europy. Gorsza sytuacja poza Polską może zostać zrekompensowana w kolejnych kwartałach, ponieważ wstrzymane obecnie projekty zostaną wznowione.

Cały czas budujemy również pozycję na kolejnych rynkach zagranicznych, czego dowodem są doskonałe wyniki sprzedaży w krajach nadbałtyckich. Prowadzimy również proces pełnej konsolidacji spółek z Grupy. Przyczyni się to z jednej strony do dalszego udoskonalenia naszej oferty, a z drugiej da nam dodatkowe korzyści wynikające z optymalizacji kosztowej. Obecnie skupiamy się na rozwoju organicznym i wzroście naszej sprzedaży. Jesteśmy również w trakcie realizacji rozbudowy zakładu RURGAZu, która zakończy się w pierwszym kwartale 2013 roku i pochłonie około 25 mln zł. Nie mniej sytuacja na rynku stwarza liczne okazje do przejęć przy atrakcyjnych wycenach. Nasza Grupa Kapitałowa jest w zasadzie kompletna, ale jeżeli pojawi się okazja do przejęcia, pasującej nam do biznesu spółki, której wycena będzie atrakcyjna to na pewno będziemy taką możliwość analizowali.” – powiedział Andrzej Sielski, Prezes Zarządu RADPOL S.A.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu