Warszawa zielonym pomostem pomiędzy krajami rozwiniętymi i rozwijającymi się

Miasto stołeczne Warszawa, przy wsparciu polskiego rządu, zgłosiło swoją kandydaturę na siedzibę Zielonego Funduszu Klimatycznego (Green Climate Fund – GCF). Dziś, podczas spotkania w Ministerstwie Środowiska, polski zespół promujący stolicę przekonywał do jej zalet przedstawicieli ambasad.

Celem spotkania było przedstawienie uczestnikom oferty miasta oraz wskazanie, że spełnia ona wymogi stawiane miastom-kandydatom. Prezentacji atutów Warszawy dokonał zespół złożony z przedstawicieli Urzędu m.st. Warszawy, Ministerstwa Środowiska, Ministerstwa Finansów i Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

Na siedzibę GCF zaoferowano pomieszczenia w Pałacu Kultury i Nauki. To dogodna, skomunikowana z lotniskiem, lokalizacja w centrum miasta. Warszawa to także młoda, wyedukowana kadra, bogata oferta kulturalna oraz relatywnie niski koszt życia przy jego wysokim standardzie. Jak przystało na siedzibę Zielonego Funduszu Klimatycznego, Warszawa jest zielonym miastem – ponad 22% jej powierzchni zajmują parki.

„Warszawa od lat angażuje się w działania na rzecz podniesienia efektywności energetycznej oraz walkę ze zmianą klimatu. Od 2008 r. w mieście pracuje specjalny Zespół ds. Ochrony Klimatu, od 2009 r. jesteśmy członkiem Porozumienia Burmistrzów, w ramach którego zadeklarowaliśmy, że do 2020 r. zredukujemy zużycie dwutlenku węgla o co najmniej 20%. Opracowaliśmy też własny plan działania za rzecz zrównoważonego zużycia energii, który realizujemy już od niemal roku. Warszawa ma jeden z najwyższych odsetków terenów zieleni wśród europejskich metropolii i jako jeden z nielicznych tak dużą ilość obszarów cennych przyrodniczo, które znajdują się pod ochroną. To wszystko sprawia, że jest zieloną stolicą – w każdym tego słowa znaczeniu” – mówi Michał Olszewski, zastępca Prezydenta m.st. Warszawy.

„ Jesteśmy przekonani, iż oferta złożona przez Polskę nie tylko spełnia wszelkie warunki formalne, lecz także oferuje dużo więcej – doskonałe warunki pracy, dogodne położenie w centrum Europy i świata oraz wysoki poziom bezpieczeństwa w mieście” – dodaje wiceminister Beata Jaczewska, która zasiada także jako przedstawiciel Polski w zarządzie GCF.

Wśród zalet polskiej kandydatury znajduje się doświadczenie w redukcji emisji gazów cieplarnianych. Od początku lat 90-tych nasz kraj obniżył emisje o około 30%, przekraczając znacznie swoje zobowiązania określone w Protokole z Kioto, a jednocześnie zachowując wysoki wzrost gospodarczy. „Jesteśmy teraz gotowi dzielić się naszym doświadczeniem w tej dziedzinie z innymi krajami” – mówi Beata Jaczewska, wiceminister środowiska.

Organizacja dużych, międzynarodowych wydarzeń nie jest w Polsce nowością. W 2008 r. w Poznaniu odbyła się Konferencja Narodów Zjednoczonych w sprawie Zmian Klimatu – COP14. Udział w niej wzięło ponad 12 tys. delegatów z całego świata, którzy pozytywnie ocenili organizację szczytu przez Polskę. Inny przykład sprawnie przeprowadzonego międzynarodowego wydarzenia to Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej EURO 2012.

Podsumowując spotkanie, wiceminister Beata Jaczewska powiedziała: „Polska od lat sukcesywnie zmniejsza emisję gazów cieplarnianych oraz inwestuje w zielony rozwój. Z sukcesem przeszliśmy głęboką transformację, udowadniając, że możliwy jest wzrost gospodarczy z poszanowaniem środowiska naturalnego. Wybór Warszawy na siedzibę GCF byłby dla nas dużym zaszczytem i formą docenienia naszych proekologicznych działań.”

Green Climate Fund powstał jako instrument finansowy Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (United Nations Framework Convention on Climate Change – UNFCCC). Jego głównym zadaniem jest pomoc krajom rozwijającym się zarówno w działaniach na rzecz ochrony klimatu jak również adaptacji do już zachodzących zmian. Warszawa rywalizuje o lokalizację siedziby GCF z pięcioma konkurentami: Bonn (Niemcy), Mexico City (Meksyk), Windhoek (Namibia), New Sangdo City (Republika Korei) i Genewa (Szwajcaria).

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu