Ruszył Biznes STARTer – nowy program dla pomysłowych przedsiębiorców

Complex S.A. uruchomił projekt Biznes STARTer – inicjatywę wsparcia innowacyjnych pomysłów biznesowych. Projekt skierowano do młodych, kreatywnych osób, twórców nowatorskich rozwiązań technologicznych. W swej idei zakłada wyłonienie innowacyjnego pomysłu biznesowego, a następnie stworzenie optymalnych warunków dla jego rozwoju.

BIZNES STARTer oferuje potrzebne wsparcie kapitałowe dla projektów biznesowych, a także wszelką pomoc merytoryczną, w tym udział ekspertów i analityków w zakresie budowania strategii oraz biznes planu. COMPLEX S.A zobowiązuje się tym samym udostępnić autorskie rozwiązania biznesowe, najnowocześniejsze narzędzia i sprawdzone wzorce, dzięki którym twórca przedsięwzięcia pozyska sprawdzone narzędzia pozwalające efektywnie realizować projekt. Na wsparcie mogą liczyć przedsięwzięcia z obszaru nowoczesnych technologii przemysłowych, mechaniki, automatyki, inżynierii materiałowej, robotyki, multimediów, z zakresu urządzeń mobilnych i telekomunikacji.

Procedura opieki nad projektem rozpoczyna się w momencie zgłoszenia pomysłu w serwisie www.biznesstarter.pl, dostępnym także w wersji mobilnej. Wówczas, biznes plan zostaje poddany szczegółowej analizie. Pozytywna ocena skutkuje zaproszeniem uczestnika do przedstawienia grupie ekspertów prezentacji dotyczącej projektu, a następnie zmierzenia się z serią dodatkowych pytań. W ostatnim etapie, Complex podejmuje decyzję dotyczącą zasadności i możliwości wsparcia danego projektu. Wysokość kwoty rozpatrywana jest indywidualnie i uzależniona jest od oceny projektu biznesowego pod kątem zyskowności inwestycji.

– Założeniem BIZNES STARTer jest kreowanie postawy przedsiębiorczości oraz zachęcenie młodych autorów do realizacji własnych, innowacyjnych projektów. Jesteśmy przekonani, że dzięki udzielaniu wsparcia finansowego i merytorycznego, jesteśmy w stanie uruchomić zyskowne podmioty biznesowe oraz zdywersyfikować ofertę całej Grupy Complex. Modelowym przykładem jest tutaj spółka Kenner, której pomysłodawca z sukcesem przeszedł przez wszystkie etapy weryfikacji biznesowej. Inicjator biznesu pełni obecnie funkcję wiceprezesa, a rosnące zapotrzebowanie na produkty z oferty pozwala z optymizmem patrzeć w przyszłość – informuje Michał Nowacki, prezes zarządu COMPLEX S.A.

Biznes STARTer to autorski projekt COMPLEX S.A., która zarządza portfelem inwestycji spółek w sektorze przemysłowym i nieruchomościowym, jednocześnie pełni funkcję inkubatora dla nowych i innowacyjnych przedsięwzięć gospodarczych o dużym potencjale rozwoju. Spółka od 2007 r. jest notowana na warszawskim parkiecie. Jako Holding zarządzający swoim portfelem, wspiera projekty inwestycyjne nie tylko kapitałowo, ale również poprzez implementowanie autorskich koncepcji rozwoju biznesu.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu