Project Manager poszukiwany

Współczesne firmy, aby zachować konkurencyjność, zmuszone są do ciągłego rozwoju. Wprowadzanie innowacji w działaniach sprawia, że potrzebują systematycznych ram, w których mogłyby zostać ujęte nieszablonowe i zmienne posunięcia. Wdrażanie nowych produktów, opracowywanie strategii dystrybucji, realizacja przedsięwzięć, czy praca nad nowym konceptem to zmagania, które doskonale się wpisują w schemat podejścia projektowego.

Project manager (ang. zarządzający projektem) to specjalista prowadzący określone projekty w firmie. Zawód Project Managera łączy w sobie wiele zróżnicowanych i unikatowych kwalifikacji. Osoba zarządzająca projektem musi posiadać zarówno umiejętność sprawnego poruszania się w zagadnieniach twardych (jak np. tworzenie harmonogramów, planowanie, analiza ryzyka), jak i w zagadnieniach miękkich (jak np. motywowanie, przewodzenie grupie pracowników, komunikacja), gdyż dopiero sprawne łączenie różnych kompetencji pozwala efektywnie kontrolować wszystkie procesy realizowanych przedsięwzięć, a więc sprawne zarządzanie projektami.

Na rynku nadal jest niewiele osób, które posiadają pożądane cechy i umiejętności do wykonywania zawodu PM. Powołując się na raport Niedoboru Talentów 2012 ManpowerGroup, zawód Managera Projektów znajduje się w pierwszej dziesiątce zawodów w których występuje brak kompetentnych specjalistów.

Wychodząc naprzeciw wymaganiom rynku, Wyższa Szkoła Zarządzania Marketingowego i Języków Obcych w Katowicach we współpracy z firmą INPROGRESS Sp. z o.o., przygotowała nowe specjalności studiów podyplomowych oraz studiów magisterskich – „Zarządzanie Projektami”, których celem jest przekazanie uczestnikom praktycznej wiedzy z obszarów zarządzania projektami.

Absolwenci tych specjalności otrzymają kompleksowe wykształcenie predysponujące do samodzielnej pracy organizacyjno-koordynacyjnej w środowisku projektowym. Przyszli Project Managerowie po ukończeniu studiów, będą bogaci w wiedzę dotyczącą standardów zarządzania projektami opartej na metodyce PRINCE2®.

Absolwenci studiów magisterskich, otrzymają tytuł magistra i certyfikat PRINCE2® na poziomie Foundation oraz wiedzę i umiejętności obejmujące wszystkie zagadnienia metodyki PRINCE2®:

  • 7 zasad PRINCE2®
  • 7 procesów PRINCE2®
  • 7 tematów PRINCE2®

Absolwenci studiów podyplomowych otrzymają kompleksową wiedzę dotycząca zarządzania projektami według metodologii PRINCE2® oraz:

  • Certyfikat PRINCE2® na poziomie Foundation
  • Certyfikat PRINCE2® na poziomie Practitioner
  • Certyfikat WSZMiJO z języka angielskiego, potwierdzający znajomość specjalistycznego słownictwa projektowego
  • Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych (wzór MEN)

Patronat nad studiami specjalności „Zarządzanie Projektami” objęli:

  • Regionalna Izba Gospodarcza
  • Praca.pl

PRINCE2®  to uznana w świecie metoda zarządzania projektami, stanowiąca uniwersalną platformę współpracy wszystkich osób zaangażowanych w realizację projektów. Metodyka stanowi skuteczną podstawę do realizacji wszelkich projektów w przedsiębiorstwach i organizacjach dowolnej wielkości i branży. Metodyka pozwala w zorganizowany sposób na zaplanowanie projektu, realizację jego zadań oraz zakończenie i ocenę podjętych działań i rezultatów.

Wyższa Szkoła Zarządzania Marketingowego i Języków Obcych jest jedną z najstarszych niepublicznych uczelni na śląsku. W ciągu 18 lat istnienia, Uczelnia wykształciła ponad 22 tysiące absolwentów na różnych kierunkach i specjalnościach. WSZMiJO prowadzi studia dzienne i zaoczne I i II stopnia, a także studia podyplomowe i doktoranckie.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu