Dobre wyniki APS S.A.

Wzrost przychodów o ok. 45 proc. i dodatni wynik finansowy netto. Notowana na NewConnect spółka Automatyka Pomiary Sterowanie wyraźnie poprawiła wyniki finansowe w drugim kwartale 2012 r.

W ciągu ostatnich trzech miesięcy APS SA osiągnęła blisko 4,37 mln zł obrotów, w porównaniu z nieco ponad 3 mln zł przychodów w analogicznym okresie ubiegłego roku.  Spółka zawdzięcza ten wzrost większej sprzedaży usług automatyki przemysłowej oraz rosnącym przychodom z działalności handlowej. Poprawie uległy wszystkie pozycje publikowane w ostatnim raporcie spółki, włącznie z powiększeniem wielkości środków pieniężnych.

– Mimo, że w drugim kwartale nie realizowaliśmy kontraktów, spełniających kryterium „istotnych” dla naszej działalności, to jednak poprawiliśmy wyniki w stosunku do roku ubiegłego – mówi prezes APS SA , Bogusław Łącki. –  To sprzyjająca pozycja wyjściowa u progu newralgicznych w naszej branży kwartałów – trzeciego i czwartego, kiedy to wyniki są najlepsze. Taka sytuacja dobrze rokuje na koniec roku i pozwala liczyć na efekty, porównywalne z tymi z najlepszych lat spółki.

Jak podkreśla prezes Łącki,  APS nieustannie walczy o pozyskiwanie atrakcyjnych zleceń i ma na to duże szanse. W ubiegłym roku sukcesem spółki było zdobycie i zrealizowanie kontraktów dla PGNiG TERMIKA SA ( poprzednio: VATTENFALL HEAT POLAND S.A.) – przy modernizacji Elektrociepłowni Siekierki w Warszawie oraz dla ENERGA – Elektrownie Ostrołęka S.A.

– Pozyskane referencje stwarzają nam szansę na pomyślny start w kolejnych dużych przetargach– dodaje prezes Łącki.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu