Przejdź do treści

300 tysięcy złotych na rozwój Wirtualnego Doradcy Finansowego

10 sierpnia br. Aerfinance Ventures Sp. z o.o. oraz Rafał Tomkowicz zawiązali spółkę akcyjną pod firmą Sfera Finansów SA z kapitałem zakładowym w wysokości 100 tysięcy złotych. Za 49% udziałów w projekcie, fundusz dokonał wkładu pieniężnego na łączną kwotę 303 800 złotych.

Głównym zamierzeniem przedsięwzięcia jest stworzenie Wirtualnego Doradcy Finansowego (www.sfera-finansow.pl), który w jednym miejscu będzie skupiał wszystkie dostępne oferty bankowe, pomagając w podjęciu trudnej decyzji, jaką niewątpliwie jest skorzystanie z danej usługi finansowej. Dzięki zastosowaniu modelu porównawczego wybranych ofert z możliwością zamieszczenia własnej opinii na temat wybranego produktu,  portal będzie pozwalał na poznanie niezależnych ocen osób korzystających z prezentowanych usług. W celu ułatwienia użytkownikom zrozumienia mechanizmów rynku usług finansowych, Sfera-Finansow.pl będzie publikowała zestawienia analityczne oraz raporty cykliczne w zakresie wiedzy dotyczącej produktów bankowych.

„Zadanie, które przed sobą stawiamy, ma na celu zaspokojenie potrzeb użytkownika sieci, dając mu do dyspozycji wszelkie narzędzia do świadomego wyboru produktu bądź usługi finansowej” – mówi Rafał Tomkowicz, Prezes Zarządu spółki Sfera Finansów SA.

Rafał Tomkowicz od 10 lat związany z rynkiem finansowym w Polsce. Pełnił funkcje menadżerskie, specjalisty oraz doradcy w kilku dużych instytucjach finansowych. Autor wielu publikacji poświęconych bankowości detalicznej. Specjalista w zakresie wiedzy o finansach osobistych. Pomysłodawca i współtwórca portalu Finansosfera.pl, redaktor prowadzący Banking-Magazine.pl, internetowego nośnika informacji z obszaru wiedzy o bankowości.

Spółka AerFinance Ventures jest Instytucją Otoczenia Biznesu. Realizuje projekt pod nazwą „Inicjowanie innowacyjnych przedsięwzięć gospodarczych B2B w sektorze IT”, który korzysta z dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, 3 Oś priorytetowa: Kapitał dla innowacji; Działanie 3.1 – Inicjowanie działalności operacyjnej.

„Proces inwestycyjny nieco się wydłużył z powodu okresu wakacyjnego – mówi prezes Aerfinance Ventures Bartłomiej Stachura. – Cieszymy się, że dobiega końca i jesteśmy pewni, że doświadczenie pomysłodawcy zarówno w finansach, jak i prowadzeniu portalu poświęconego temu obszarowi pozwoli Sferze Finansów osiągnąć sukces.”