Przejdź do treści

I edycja „Klubu Praktykanta Forum Ekonomicznego” na XXII Forum Ekonomicznym

220 studentów z największych polskich uczelni weźmie udział w Programie Praktyk Studenckich XXII Forum Ekonomicznego w Krynicy-Zdrój.

Od 4 do 6 września praktykanci będą wspierać organizację jednej z najważniejszych konferencji w Europie Środkowo-Wschodniej, której misją jest tworzenie przyjaznego klimatu dla rozwoju współpracy politycznej i gospodarczej między Unią Europejską a krajami sąsiadującymi. Od tego roku Instytut Studiów Wschodnich, organizator Forum, uruchamia Klub Praktykanta Forum Ekonomicznego – program wsparcia zawodowego dla studentów biorących udział w praktykach.

To już 8 edycja praktyk Forum Ekonomicznego. Jak co roku studenci będą wspierać organizację konferencji, zdobywając cenne doświadczenie we współpracy z liderami polityki, kultury i biznesu. Praktykanci zapewnią pomoc i opiekę dla uczestników Forum, mając bezpośredni kontakt z każdym gościem – przedsiębiorcami, politykami, naukowcami i dziennikarzami z ponad 50 krajów. Studenci będą mieli okazję dowiedzieć się jak wygląda organizacja tak dużego, międzynarodowego wydarzenia, rozwinąć umiejętności pracy w zespole i pod presją czasu. W czasie Forum, praktykanci przypisani zostaną do wybranych sekcji i zadań, odpowiednio do swoich zainteresowań, umiejętności oraz poziomu znajomości języków obcych.

Od tego roku, Instytut Studiów Wschodnich, organizator Forum, z myślą o wsparciu dalszego rozwoju zawodowego studentów odbywających praktyki na Forum, uruchamia pierwszą edycję programu „Klub Praktykanta Forum Ekonomicznego”, który ma integrować najbardziej aktywnych studentów i umożliwić im dostęp do staży i praktyk w firmach i instytucjach będących Partnerami Forum Ekonomicznego.

Praca przy organizacji Forum to niepowtarzalna szansa na rozwój kariery zawodowej i zdobycie lepszej pozycji na rynku pracy – mówi Marta Eromin, Koordynator Centrum Karier Collegium Civitas, partnera Programu Praktyk Studenckich Forum Ekonomicznego. Jest to także doskonała okazja do sprawdzenia i rozwinięcia własnych umiejętności oraz nauczenia się reagowania na stresujące, nieprzewidziane sytuacje podczas jednej z największych konferencji w Europie.

Klub Praktykanta Forum rozpatruje i akceptuje do członkostwa aplikacje osób rekomendowanych przez organizatora Forum, pozytywnie wyróżniających się w pracy przy konferencji – osoby ambitne, przedsiębiorcze, posiadające doświadczenie organizacyjne, znające języki obce. Klub Praktykanta Forum to szansa dla pracodawców na wyłonienie młodych talentów, a dla studentów na sprawdzenie swoich sił w wybranym przez siebie środowisku zawodowym i dobry start w karierę zawodową.

Uczelnie biorące udział w programie Praktyk Forum Ekonomicznego: Szkoła Główna Handlowa, Collegium Civitas, Uniwersytet Jagielloński, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu oraz Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu.

Partnerem Programu Praktyk Studenckich Forum Ekonomicznego jest Collegium Civitas.