Przejdź do treści

Nowoczesne zarządzanie dokumentacją kadrową w TETA Personel

UNIT4 TETA udostępnia w systemie TETA Constellation Personel mechanizm do automatycznego zapisywania informacji o wystawionych imiennie na pracownika dokumentach oraz informacji o rodzaju dostarczonych przez pracownika dokumentów.

Informacja o wystawionych dokumentach dotyczy dokumentów, które pracownik otrzymał od pracodawcy w trakcie zatrudnienia. Są to dokumenty typu: umowa o pracę, zaświadczenie o dochodach, zaświadczenie o zatrudnieniu, świadectwa pracy, dokumenty PIT-11, PIT-40 itp.

Zapis informacji o wystawionych dokumentach może być dokonany automatycznie z chwilą wykonania wydruku bądź samodzielnie przez użytkownika. Podczas ewidencji wystawionych dokumentów system zapisuje m.in. nazwę wydruku, datę jego wykonania, informację o użytkowniku, który dokonał takiego wystawienia oraz czy dana informacja o wystawionym dokumencie została zapisana automatycznie, czy też samodzielnie przez użytkownika.

Natomiast ewidencja dostarczonych przez pracownika dokumentów jest wykonywana w systemie indywidualnie w kontekście pracownika oraz dotyczy informacji o rodzaju dostarczonych dokumentów np. świadectwo pracy z poprzedniego miejsca pracy, dyplom ukończenia uczelni itp., wraz ze wskazaniem daty dostarczenia takiego dokumentu.

Osobom zajmującym się procesowaniem dokumentów, mającym obowiązek sprawowania szczególnej pieczy nad dokumentacją w firmie, elektroniczna ewidencja dokumentacji pracowniczej w TETA Constellation Personel rozwiąże problem związany z segregowaniem i przekazywaniem dokumentów, co wpłynie na zwiększenie komfortu pracy, oszczędność czasu i bezpieczeństwo przepływu danych.