Przejdź do treści

Ile UE jest w polskich samorządach?

Wiedza samorządowców na temat wsparcia oferowanego przez Unię Europejską dla sektora handlu detalicznego jest w Polsce znikoma.

Jak pokazują wyniki raportu „Polska 2030. Tu mieszkam, tu kupuję – Społeczności Jutra” ponad 72% badanych przedstawicieli samorządu terytorialnego nie zna rozwiązań dotyczących wspierania lokalnego handlu i rozwoju przedsiębiorczości, wypracowanych na szczeblu Unii Europejskiej.

Przedstawiciele samorządów terytorialnych w niewielkim stopniu znają rozwiązania dotyczące wspierania lokalnej przedsiębiorczości i handlu wypracowane na szczeblu Unii Europejskiej. Zaledwie 12% z nich zadeklarowało znajomość takich rozwiązań. Jednocześnie aż 41% respondentów twierdzi, że przedsiębiorcy prowadzący działalność handlową w ramach samorządu, aktywnie korzystają ze źródeł wsparcia, takich jak dofinansowania z funduszy strukturalnych UE. Co więcej, co piąty przedstawiciel przyznaje, że nie dysponuje wiedzą na ten temat.

„Przyglądając się rozwiązaniom wpierającym lokalny handel w krajach Unii Europejskiej warto wymienić m.in. takie działania, jak wprowadzenie ulg podatkowych oraz preferencyjne warunki na dzierżawy i użytkowania lokalu; planowanie lokalizacji punktów sprzedaży; siła związków konsumenckich; zmienność pracy, (czyli np. dyżury pracy: we Francji sklepy są otwarte w niedziele na zmianę), zróżnicowany asortyment – właściciele umawiają się, kto co sprzedaje; pozyskiwanie środków na tworzenie takich przedsiębiorstw poprzez lokalne grupy działania i inne fundusze europejskie; tworzenie i łączenie się w grupy z producentami, tworzenie się lokalnych sklepów z lokalnymi produktami itp.” – mówi Joanna Erbel, redaktorka magazynu MIASTA, aktywistka, doktorantka w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, ekspert kampanii „Tu mieszkam, tu kupuję”.

Partnerami III edycji kampanii „Tu mieszkam, tu kupuję” zostało szereg organizacji i instytucji: Stowarzyszenie Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL, Naczelna Rada Zrzeszeń Handlu i Usług, Polska Federacja Producentów Żywności Związek Pracodawców, Krajowa Izba Gospodarcza, Fundacja Wspomagania Wsi, Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich FAOW, Stowarzyszenie Naukowo – Techniczne Inżynierów i Techników Przemysłu Spożywczego, W-MODR w Olsztynie, MODR Karniowice, PODR Gdańsk, WODR Końskowola oraz LIR. Wśród partnerów medialnych kampanii są „Rynek spożywczy”, portalspożywczy.pl, dlahandlu.pl oraz „Czerwony portfelik”.

Więcej informacji o kampanii „Tu mieszkam, tu kupuję” na stronie tumieszkamtukupuje.pl