Przejdź do treści

IAA zna przyszłość branży reklamowej

IAA Global ogłasza wyniki światowego badania benchmarkowego The State of the International Advertising Industry, dotyczącego krytycznych dla branży reklamowej obszarów oraz czynników wpływających na jej silną transformację.

Światowy regres gospodarczy, galopujące zmiany technologiczne i postępujące procesy globalizacyjne to główne czynniki wpływające na transformujące oblicze branży reklamowej. Czynniki te niosą za sobą nie tylko nowości po stronie samej branży, ale przede wszystkim implikacje w obszarze zachowań zakupowych klientów oraz ich oczekiwań wobec marek i rynku.

Pierwsze badania benchmarkowe – The State of the International Advertising Industry Survey, zrealizowane przez IAA Global we współpracy z oddziałami stowarzyszenia zlokalizowanymi w ponad 50 krajach na wszystkich kontynentach, opiera się na wywiadach ankietowych przeprowadzonych wśród specjalistów reprezentujących wszystkie trzy filary rynku komunikacji marketingowej: agencje reklamowe, reklamodawców oraz media.

Analiza zebranych informacji pozwoliła wyłonić krytyczny zestaw możliwości będący motorem napędowym branży, jej podstawowe kierunki rozwoju oraz wyzwania, z jakimi przyjdzie się zmierzyć podmiotom operującym na reklamowej arenie.

Pomimo niewielkiego wpływu specyficznych powiązań rynku z jego lokalnymi mediami czy możliwościami technologicznymi, na wyniki uzyskanych odpowiedzi, IAA udało się wyłonić uniwersalne wskazania na przyszłość dla globalnego rynku reklamowego. Pod geograficznym wpływem zdecydowanie wydają się być kwestie związane ze wzrostem, koncepcją kreatywną, innowacjami technologicznymi i nową generacją multinarodowych brandów. Regionalna duma, czy narodowa specyfika wrażliwości wydają się być elementami, które nawet w tak wyzwolonej branży jak reklamowa, pozostają widoczne i odgrywają istotną rolę.

The State of the International Advertising zrealizowane przez IAA, zaprezentowało cztery zasadnicze obszary, które będą miały zasadnicze znaczenie dla przyszłego obrazu branży reklamowej. Są to:

  • siła social mediów – 79% ankietowanych uważa, że to właśnie social media odpowiadają za zachodzące zmiany w obszarze komunikacji marketingowej,
  • przenikanie się mediów i technologii – 74,3% badanych docenia wagę bieżących analiz związanych z najnowszymi trendami w obszarze mediów i technologii, w skutek czego stają się one elementami efektywnej strategii marketingowej ich firm,
  • rozumienie istotnych danych – 58,5% respondentów przyznało, że rosnące zasoby danych i analiz mających wspierać ich procesy decyzyjne z zakresu personalizacji czy targetowania znajdują się w centrum ich uwagi,
  • ponowne odkrywanie marketingu – 56,1% badanych uważa, że należy budować marki, które mają znaczenie i określony cel.

Poza wyznaczeniem głównych, uniwersalnych dla całego świata trendów i wyzwań, wyniki badań IAA wskazują na specyficzne obszary indywidualnych akcji i intencji respondentów, co stanowi interesujące uzupełnienie tradycyjnych badań.

W badaniu IAA – The State of the International Advertising – 52,2% respondentów reprezentowało międzynarodowe korporacje, 23,2% prowadzi regionalne biznesy oraz 26,7% operuje w skali lokalnej. 35,1% odpowiedzi pochodzi od europejskich badanych, 31,1% z regionu Azja-Pacyfik, 30% – Kanady i Stanów Zjednoczonych, Środkowy Wschód i Afryka reprezentowany przez 19,4% respondentów, Południowa i Centralna Ameryka – 7,4% oraz 7% – pozostałe rynki.

Wyniki The State of the International Advertising dostępne są dla członków IAA pod adresem www.iaaglobal.org