Conversion podniesie efektywność witryny megastore.pl

Zespół Conversion rozpoczął współpracę z firmą Megastore.pl S.A. – właścicielem serwisu internetowego megastore.pl. Celem współpracy jest podniesienie współczynnika konwersji witryny megastore.pl, definiowanego jako udział liczby osób, które podejmują decyzję o złożeniu zamówienia w ogólnej liczbie internautów, którzy trafiają na łamy serwisu.

Wierzymy, że współpraca z Conversion przyczyni się do znacznej poprawy efektywności naszej witryny, dzięki czemu będziemy w stanie pozyskiwać więcej zamówień bez zwiększania wydatków na działania reklamowe i promocyjne – powiedział Maciej Strzelecki, który koordynuje współpracę z Conversion po stronie Megastore.pl S.A. – Współpraca z konsultantami Conversion przyczyni się również do poprawy użyteczności naszego sklepu, dzięki czemu stanie się on bardziej przyjazny dla użytkowników.

Wszystkie zmiany, zaproponowane w toku prac projektowych przez Conversion, zostaną sprawdzone podczas testów A/B oraz wielowymiarowych, dzięki czemu możliwe jest uzależnienie rozliczenia końcowego współpracy od faktycznej efektywności zaproponowanych rozwiązań.

Naszym celem jest podniesienie wartości współczynnika konwersji serwisu megastore.pl co najmniej o 10% – to słowa Pawła Ogonowskiego, nadzorującego prace projektowe po stronie Conversion – Pamiętajmy przy tym, że przy tej skali działania nawet stosunkowo niewielki wzrost wartości tej metryki przyczyni się do znacznego wzrostu przychodów ze sprzedaży, i to bez konieczności zwiększania wydatków na pozyskiwanie ruchu.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu