Przejdź do treści

Prawie 100 mln zł zysku PKP CARGO po pierwszym półroczu

Pomimo przewozów znacznie niższych od przewidywanych, w pierwszym półroczu 2012 roku PKP CARGO zarobiło na czysto 99 mln zł, prawie tyle samo co rok wcześniej.

W pierwszych sześciu miesiącach 2012 roku PKP CARGO przewiozło łącznie 55,6 mln ton ładunków, o blisko 15 proc. mniej niż w analogicznym okresie 2011 roku (65,2 mln ton). Praca przewozowa wyniosła 14,12 mld ntkm, w porównaniu do 17,02 mld ntkm rok wcześniej (spadek o 17 proc.).

Zdecydowanie największy był spadek przewozów surowców i materiałów budowlanych, w tym kruszyw oraz cementu. Znacząco zmniejszyły się również przewozy węgla kamiennego i brunatnego. Rosły natomiast przewozy intermodalne, których dynamika była nawet wyższa niż w rekordowym 2011 roku, a także przewozy rud i pirytów.

W planie na 2012 rok zarząd Spółki zakładał niewielki spadek przewozów, jednak sytuacja na rynku, szczególnie w branży budowlanej, sprawiła, że spadki były głębsze od przewidywanych. Mimo to PKP CARGO wypracowało w pierwszym półroczu satysfakcjonujące wyniki finansowe. Przychody ze sprzedaży wyniosły w tym okresie 2,21 mld zł, czyli o ponad 10 proc. mniej niż rok wcześniej, ale zysk netto osiągnął poziom 99,1 mln zł, w porównaniu do 102,3 mln zł z 2011 roku, co oznacza spadek o zaledwie 3 proc. Wynik jest nieznacznie gorszy od przewidywanego w planach zarządu na ten rok. Warto zaznaczyć, że pomimo dużej ekspozycji na sektor budowlany, w tym kruszyw, spółka uniknęła problemów związanych z brakiem płynności i niewypłacalnością klientów z sektora budowlanego.

Pierwsze półrocze 2012 roku pokazało, że PKP CARGO jest już na tyle „dobrze skrojoną firmą”, że mimo kryzysu na rynku i dużo słabszych przewozów potrafiliśmy szybko zareagować ograniczeniem kosztów w odpowiednich obszarach, co pozwoliło nam osiągnąć dobre wyniki finansowe – mówi Marek Zaleśny, członek zarządu Spółki ds. handlowych – Mamy nadzieję, że w drugim półroczu uda nam się odrobić część strat przewozowych i dlatego w pełni podtrzymujemy prognozę osiągnięcia ponad 200 mln zł zysku netto w całym 2012 roku.

Satysfakcjonujące wyniki finansowe pozwoliły PKP CARGO utrzymać na wysokim poziomie nakłady inwestycyjne, które w pierwszej połowie 2012 roku wyniosły 292,7 mln zł.